ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ریاست بیمارستان
ریاست بیمارستان
معرفی

رئیس بیمارستان فارابی: دکتر مهدی خداپرست
مرتبه علمی: دانشیار
فوق تخصص قرنیه
مسئول دفتر: الهام افتخاری فر
داخلی: 2342 - 2377
 
دفتر ریاست بیمارستان فارابی در طبقه همکف ساختمان قدیم و جنب مرکز تحقیقات چشم واقع شده است. این دفتر پذیرای طیف وسیعی از مراجعین  داخل و خارج از بیمارستان است.

ماموریت

- تهيه، تدوين و به روز آوری مجموعه دستورالعمل ها،روش ها و مقررات و ملاحظات و الزامات مورد نياز به منظور برنامه ريزی و مديريت دفتر ریاست. 
- پذيرش مراجعين از درون و بيرون بيمارستان به دفتر ریاست و کسب اطلاع از علت مراجعه. 
- تنظيم و برنامه ريزی زمان جلسات،ملاقات ها، نشست ها و غیره بين ریاست بيمارستان و افراد، سازمان ها و مراکز برون سازمانی. 
- دريافت طرح ها، برنامه ها، گزارش ها و غیره از حوزه های مختلف فعاليت بيمارستان که به منظور تائيد، تصويب، تعيين تکليف و يا ملاحظه ریاست بيمارستان ارجاع و ارسال شده، دسته بندی و تنظيم آن ها.
- دريافت نامه ها، درخواست ها و مکاتبات مستقيم و محرمانه ریاست بيمارستان و دسته بندی و تنظيم آن ها.
- انجام فعاليت های مرتبط با کارتابل های ریاست و تنظيم زمانی در روز برای ریاست بيمارستان جهت رويت و امضای کارتابل ها. 
- پيگيری، رويت و امضا و تعيين تکليف نامه ها، مکاتبات و گزارشات فوری و ضروری و مهم از طرف ریاست بيمارستان و ارائه اخبار مختلف و اطلاعات واصله به ايشان.

چشم انداز

رسالت بیمارستان فارابی:
ارائه خدمات تشخیصی و درمانی، آموزشی، پژوهشی در حوزه چشم پزشکی و علوم بینایی
 
آرمان یا چشم انداز بیمارستان فارابی:
الگوی ترازیابی برای ارائه خدمات، خلق دانش و فناوری و تربیت متخصص در مراقبت از بینایی در افق 1404 در منطقه تحت پوشش خاورمیانه و آسیای میانه
 
ارزش های سازمانی بیمارستان فارابی:
دانش محوری
کرامت و تعالی انسانی
رعایت حقوق و ارتقای ایمنی بیماران
مسئولیت پذیری در برابر جامعه و محیط زیست
اهتمام به خودباوری، خلاقیت و نوآوری
نتیجه گرایی


اخبار مرتبط
تنظیمات قالب