ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
مدیر امور اداری بیمارستان فارابی: رضا کریمی کلایه
تلفن داخلی: 2372
تلفن داخلی دبیرخانه: 2331
امور اداری و منابع انسانی بیمارستان فارابی در طبقه اول و بایگانی در طبقه دوم ساختمان مدیریت واقع شده اند.
 
شرح وظایف:
- انجام مکاتبات اداری روزمره، اجرا و پیگیری بخشنامه های ارسالی از دانشگاه، پاسخ به نامه های ارسالی از واحد های مختلف دانشگاه سایر سازمان ها
- صدور احکام کارگزینی اعم از استخدام پیمانی، کارکنان جدیدالاستخدام، افزایش سنواتی، انتصابات، مرخصی نیمه وقت، مرخصی بدون حقوق، و غیره از طریق سیستم اتوماسیون اداری کارکنان
- بررسی پرونده پرسنلی کارکنان جهت احراز شرایط ارتقاء شغلی و طرح در کمیته طبقه بندی مشاغل و در نهایت صدور احکام ارتقاء طبقه شغلی
- بررسی شرایط احراز و انتصاب کارکنان به مشاغل بالاتر در کمیته طبقه بندی مشاغل بیمارستان و اخذ تاییدیه های لازم از قبیل تائیدیه گزینش، حراست و غیره
- بررسی شرایط اعمال مدارک تحصیلی ماخوذه کارکنان در کمیته طبقه بندی مشاغل بیمارستان و اخذ تائییدیه تحصیلی
- بررسی سوابق رسمی و غیر رسمی کارکنان در کمیته فرعی و احتساب سوابق مورد تائید از نظر بازنشستگی و تجربی
- انجام امور تبدیل وضعیت کارکنان اعم از تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی و صدور احکام مربوطه
- انجام امور مربوط به تمدید قرار داد پرسنل قراردادی و صدور احکام مربوطه
- انجام امور مربوط به برقراری کمک هزینه عائله مندی و افزایش وکاهش کمک هزینه اولاد پرسنل مرد و بانوان سرپرست خانوار وکلیه کارکنان قرار دادی
- انجام مکاتبات مربوط به نقل و انتقالات پرسنل و اخذ مجوزهای لازم و صدور احکام انتقال و انتصاب
- انجام امور جذب مشمولین خدمت قانون پزشکان و پیراپزشکان و در نهایت صدور احکام انتصاب
- انجام ارزشیابی سالیانه پرسنل به تفکیک کارشناسان و کارکنان
- انجام امور مربوط به اعضای هیئت علمی اعم از مکاتبات اداری، ثبت کارکرد ماهانه، مرخصی و ماموریت
- انجام امور مربوط به بازنشستگی کارکنان اعم از تعیین بدهی، خدمات غیر رسمی، سربازی، طرح نیروی انسانی و اخذ تائیدیه های لازم از سازمان
 
 
تنظیمات قالب