ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
مدیر امور مالی بیمارستان فارابی: مهدی هادی پور
داخلی: 2337
دفتر مدیر امور مالی در طبقه دوم ساختمان مالی و حسابداری، در ضلع غربی حیاط قدیم بیمارستان واقع شده است.
 
امور مالی متشکل از واحدهای حسابداری مالی، حسابداری ترخیص، صندوق، اموال و درآمد می باشد. کلیه بخش های این واحد مجهز و متصل یه شبکه کامپیوتری بوده و با سیستم یکپارچه مالی با سایر واحدها مرتبط و تمامی امور مالی توسط سیستم کامپیوتری راهبری می شود. حسابداری و ترخیص بیماران سرپائی و بستری واحدهای مختلف کلینیکی و پاراکلینیکی بیمارستان مختص از وظایف این واحد بوده و در تمام مراحل بستری و ادامه ترخیص اطلاعات مالی و هزینه های مربوط به خدمات انجام شده در سیستم منعکس می شود. در نهایت بیمار در موقع ترخیص این اطلاعات را طی صورتحساب کامپیوتری دریافت و وجه آن را به صندوق بیمارستان واریز می نماید.
 
 
 
 
 
 
                 
تنظیمات قالب