ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
لیست اخبار صفحه :1
عیب انکساری باقی مانده پس از جراحی آب مروارید و عوامل موثر بر آن در بیمارستان فارابی

عیب انکساری باقی مانده پس از جراحی آب مروارید و عوامل موثر بر آن در بیمارستان فارابی

در پژوهشی که توسط اعضای هیئت علمی بیمارستان فارابی انجام شد بر اساس یافته های ما، طول قدامی خلفی چشم از عوامل مهم و تاثیرگذار بر عیب انکساری باقی مانده پس از جراحی آب مروارید می باشد، به نحوی که در AL بلند یا کوتاه، عیب انکساری غیرقابل پیش بینی، بیش از موارد طبیعی AL مشاهده می شود.

مقایسه دو روش سیکلوفوتوکواگولاسیون با لیزر دیود و سیکلوکرایوترای در درمان گلوکوم مقاوم به درمان

مقایسه دو روش سیکلوفوتوکواگولاسیون با لیزر دیود و سیکلوکرایوترای در درمان گلوکوم مقاوم به درمان

در تحقیقی که توسط تعدادی از اعضای هیئت علمی بیمارستان فارابی انجام شد مشخص شد اثرات کوتاه مدت DCPC و سیکلوکرایوتراپی در درمان بیماران مبتلا به گلوکوم مقاوم به درمان مشابه بودند و عوارض DCPC کم تر بود ولی با توجه به هزینه نسبتا بالای دستگاه لیزر، به نظر می رسد هم چنان می توان از سیکلوکرایوتراپی در این بیماران بهره گرفت.

فراوانی رتینوپاتی نوزادان نارس و عوامل خطرساز آن در نوزادان نارس ارجاع شده به بیمارستان فارابی تهران

فراوانی رتینوپاتی نوزادان نارس و عوامل خطرساز آن در نوزادان نارس ارجاع شده به بیمارستان فارابی تهران

بر اساس پژوهش انجام شده در بیمارستان فارابی شیوع ROP در نوزادان نارس کشور ما، به نسبت بالاست و به نظر می رسد که با دریافت خون، دیسترس تنفسی دوره نوزادی و نوردرمانی همراهی داشته باشد.

    تنظیمات قالب