ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
نظافت و پاکسازی سطوح:

شستشو و ضدعفونی بخش های بستری کلیه موارد ذیل را شامل می شود که در متن خط مشی به تفضیل توضیح داده شده است:
- نظافت کف زمین
- استفاده از تی شوی مکانیکی
- استفاده از تی ها
- پاکسازی خون و مایعات بدن از سطوح
- نظافت دیوارها،‌ سقف و سایر سطوح
- نظافت سرویس های بهداشتی
- نظافت سینک­ها و محل شستن دست ها
- نظافت حمام
- شستشو پرده ها
-  نظافت یخچال
-  نظافت قاب عکس ها و تلویزیون
-  شستشوی سطل های زباله
-  نظافت انبار بخش
-  شستشوی تخت و لاکر
- شستشوی تشک و بالشها
-  نظافت ترالی پانسمان و دارو
-  شستشو و ضدعفونی لگن
- شستشو و ضدعفونی ظرف ادرار
 
نحوه استفاده از تی شوی مکانیکی:
- در هر دو مخزن مقدار معین از آب و ماده ضد عفونی را بر حسب حجم محلول مورد نیاز تهیه کنید.
- دو مخزن به رنگ آبی (قسمت تمیز) و رنگ زرد (کثیف) مشخص (قسمتی که تی آبگیری می ­شود کثیف محسوب می شود) نمائید.
- تی مخصوص را به محلول آماده شده در ظرف تمیز آغشته کنید.
- سطوح کف زمین را، با حرکت دادن مارپیچی تی کشی کنید.
- تی را در ظرف مخزن کثیف شستشو داده و آبگیری کنید سپس مجدداً وارد قسمت تمیز کرده و شروع به تی زدن کنید.

دستورالعمل استفاده از تی ها:
- وسایل مربوط به نظافت از قبیل سطل ها، نخ تی باید بصورت خشک و در محل مناسب نگهداری شود . تی ها باید همیشه آویزان باشند و در صورت امکان در هوای آزاد نگهداری شوند.
- خشک نمودن وسایل تمیز کننده زمین لازم بوده زیرا براحتی با باسیل های گرم منفی آلوده میشوند و آلودگی بصورت موقت به سطح زمین منتقل می شود.
- نخ تی هر 15 روز یکبار باید تعویض شوند .
نکته: بهتر است در هر بخش تی ها با سه نوع رنگ دسته مشخص می شوند
سفید: اتاق پرسنل
آبی: راهرو ها و اتاق بیماران
زرد: اتاق عفونی
- پیشگیری ازعفونت مجاری تنفسی که ازطریق انتوباسیون،حمایت تنفسی باونتیلاتور یا تراکئوستومی ایجاد می ­شود.
 
فرآیند پیشگیری از بروز عفونت مجاری تنفسی مشتمل بر شش بخش اصلی است که در متن خط مشی و دستورالعمل توضیح داده شده است:
- نحوه استفاده و ضدعفونی فلومترهای اکسیژن
- نحوه استفاده و ضدعفونی ماشین بیهوشی
- نحوه استفاده و ضدعفونی لارنگوسکوپ و آمبوبگ
- نحوه استفاده و ضدعفونی دستگاه ونتیلاتور
- نحوه استفاده و ضدعفونی از دستگاه ساکشن
- نحوه مراقبت از ست تراکئوستومی
 
 
تنظیمات قالب