ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
معاونت پژوهشی
معاونت پژوهشی
معرفی

معاون پژوهشی بیمارستان فارابی: دکتر محمد طاهر رجبی
مرتبه علمی: استاد
فوق تخصص اربیت و اکولوپلاستی
 
کارشناس پژوهش: الهام دلریش
داخلی: 2341 - 2336
تلفن مستقیم: 55421001 - 55421002

ماموریت

- حمایت و تسهیل انجام پژوهشهای بالینی در بیمارستان و فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز این پژوهش ها
- هماهنگی جهت جذب منابع و حمایت مالی پژوهشهای مورد نیاز بیمارستان
- تلاش در جهت جذب منابع، حمایت مالی و استفاده از مشاور زبان انگلیسی برای نگارش مقالات و ارسال آن به مجلات
- تلاش برای جذب منابع مالی از طریق خیرین، شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی با رعایت چارچوب های مربوطه 
- هماهنگی جهت استفاده از مشاوره نیروهای متخصص در زمینه اپیدمیولوژی و آمار برای طراحی صحیح، آنالیز، تایید و ثبت طرح های پژوهشی و پایان نامه ها 
- هماهنگی جهت استفاده از نیروی کارشناسی آشنا با پژوهش برای همکاری در انجام طرحهای پژوهشی و پایان نامه ها در بیمارستان    
- حمایت و تسهیل اجرای مطالعات Health System Research (HSR) در محیط بیمارستان
- اجرای برنامه های توانمندسازی اعضای هیئت علمی بالینی در زمینه طراحی و اجرای پژوهش     
- نظارت بر رعایت موازین اخلاق در پژوهش در بیمارستان     
- راهنمایی اعضای هیأت علمی در تهیه رزومه و ثبت در سایت بیمارستان و دانشگاه 
- تعریف و به روز رسانی مستمر بخش پژوهشی در سایت بیمارستان
- پیگیری تجهیز و برنامه ریزی و نظارت بر اداره کتابخانه بیمارستان
- مشارکت در فعالیت های واحد IT و سیستم HIS بیمارستان برای ارتقای مدیریت داده های بالینی و استفاده از آنها برای پژوهش
- تهیه گزارش فعالیت های پژوهشی بیمارستان برای مراجع بالاتر 
- همکاری و تعامل با مرکز تحقیقات چشم پزشکی
- انجام سایر وظایف محوله از طرف رئیس بیمارستان

چشم انداز

- پیشگامی در خدمات و محصولات بینایی
- تاکید بر حرفه ای گرایی در پژوهش
- توجه به ترجمان دانش
- تاکید بر بالنده سازی منابع انسانی برای پژوهش های ملی و بین المللی
- اهمیت دادن به بازاریابی برای محصولات پژوهشی مرکز

تنظیمات قالب