ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
مراقبت از کارکنان در مقابل عفونت های بیمارستانی:
 
رویکردهای ذیل بمنظور مراقبت از کارکنان در مقابل عفونت های بیمارستانی  باید اجرا گردد:
- اصول احتیاطات استاندارد بطور مثال بهداشت دست، استفاده از وسایل حفاظت فردی، نحوه مواجهه با خون و ترشحات بیمار، تشکیل پرونده بهداشتی کارکنان، تزریقات ایمن، جمع آوری و امحاء پسماند، نحوه ضدعفونی  وسایل چندبار مصرف، جزء آموزشهای مستمر کارکنان این مرکز می­باشد.
- وسایل حفاظت فردی شامل گان، ماسک، دستکش، کلاه و عینک محافظت صورت در دسترس کارکنان بوده و استفاده از کلیه موارد مذکور در زمان تماس با بیماران عفونی الزامیست.
- کلیه پسماندهای بیمارستانی اعم از پسماند خانگی، پسماند عفونی، پسماند نوک تیز و برنده­ و پسماند شیمیایی – دارویی  براساس میزان خطر،  از مبدأ تفکیک و کدبندی شده و به شیوه ایمن، انتقال یافته و دفع می­گردد.
- به منظور پیشگیری از انتقال بیماریهای عفونی، پرونده بهداشتی برای کلیه کارکنان واحدهای درمانی در بدو ورود به بیمارستان تشکیل شده و سوابق واکسیناسیون در مقابل بیماریهای واگیر بویژه هپاتیت B تکمیل می­گردد.
- سیستم ثبت، گزارش دهی و پیگیری کارکنان در صورت بروز مواجهه شغلی با اجسام نوک تیز و برنده و نیز خون و ترشحات بدن در بیمارستان باید اجرا گردد.
- برنامه آموزش مستمر سالیانه برای گروه­های هدف منطبق با نیازسنجی آموزشی در زمینه شناسایی و پیشگیری از بروز عفونت های بیمارستانی و روشهای مقابله با آن اجرا می گردد.
 
 
تنظیمات قالب