ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مجوز برگزاری جلسه دفاعیه

نحوه تنظیم چکیده پایان نامه

فرم شماره 3 ارزشیابی پایان نامه

تغییرات در پروپوزال پایان نامه

ثبت پروپوزال عمومی

ثبت پروپوزال تخصص

جدول محاسبه امتیازات

راهنمای تدوین پایان نامه

روند ثبت موضوع پایان نامه

فرم داوری پروپوزال پایان نامه

گزارش پیشرفت پایان نامه و راهنمای آن

مراحل ثبت موضوع پایان نامه تا دفاع

اصول اساسی بیانیه هلسینکی

جدول محاسبه امتیازات

چک لیست ارزیابی

فرم رضایت نامه

تنظیمات قالب