ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
الف- شناسایی و گزارش ­دهی عفونتهای بیمارستانی:
 
با برقراری نظام مراقبت کشوری عفونت های بیمارستانی در کشور از سال 1385 انتظار می رود تمامی بیمارستان های دولتی و خصوصی بصورت منظم آمار عفونت های بیمارستانی را با تعاریف و فرم یکسان به مرکز مدیریت بیماری ها گزارش نمایند .
اخیراً سازمان جهانی بهداشت تعریف جامع تری از این عفونت ها ارائه کرده و آنها را عفونت های ناشی از مراقبت های بهداشتی ( Health care-associated infextion )می خواند و در سال 2005 میلادی شعار مراقبت سالم تر مراقبت تمیز است ( Clean care is safer care ) را مطرح کرده است .
براساس نظام کشوری مراقبت از عفونت بیمارستانی (NNIS ) گزارش دهی چهار نوع عفونت بیمارستانی بصورت ماهیانه از واحدهای کنترل عفونت بیمارستانها الزامیست. در حال حاضر عفونت های ادراری و عفونت های زخم جراحی و عفونت مجاری تنفسی و عفونت خونی مشمول گزارش دهی نظام کشوری مراقبت از عفونت بیمارستانی هستند تعاریف این عفونت ها و نجوه بیماریابی در متن سند خط مشی بتفضیل آمده است
 
ب- بیمار یابی و تشخیص عفونت بیمارستانی:

اساس بیماریابی و تشخیص عفونت بایستی مطابق با تعاریف ذکر شده در NNIS باشد الگوریتم تشخیص عفونت بیمارستانی برای چهار عفونت اصلی بشرح زیر است:
بیمار یابی و تشخیص عفونت بیمارستانی در  3مرحله صورت می گیرد
- گزارش دهی موارد عفونت بیمارستانی از بخشها
- پیگیری و بازدید روزانه بیماران عفونی توسط سوپروایزر کنترل عفونت
- بررسی روزانه نتایج کشت آزمایشگاه میکروبشناسی توسط سوپروایزر کنترل عفونت
 
گزارش دهی موارد عفونت بیمارستانی از بخش ها:
سرپرستاران و مسئولین کلیه واحدها اعم از بخش ها، درمانگاهها و اتاق های عمل در شیفت صبح و پرستاران مسئول در شیفتهای عصر و شب موظف هستند تمامی بیماران با تشخیص هر نوع عفونت چشم یا علائم سایر عفونت ها مانند تب بالای 5/37، تغییر محل زخم به نفع عفونت ، شروع آنتی بیوتیک جدید یا تغییر آنتی بیوتیک یا تشخیص پزشک مبنی بر عفونت ، انجام کشت از ترشحات یا محل زخم یا انجام کشت خون ، درخواست مشاوره عفونی توسط پزشک معالج را با ذکر مشخصات بیمار و شماره پذیرش به واحد کنترل عفونت و دفتر پرستاری گزارش دهند.
 
پیگیری و بازدید روزانه بیماران عفونی:
 تمامی بیمارانی که با تشخیص عفونت چشم از جمله اندوفتالمیت و اولسر قرنیه و سلولیت و ... یا سایر عفونت های مشمول تعریف NNIS مانند عفونت ریه، عفونت های ادراری و یا خونی یا عفونت زخم جراحی که از واحدها گزارش شده اند بایستی روزانه مورد بررسی و مصاحبه قرار گیرند.
در ابتدا پرونده بیماران عفونی با دقت بررسی و سوابق بستری و جراحی قبلی در همین مرکز کنترل می گردد سپس از خود بیمار و همراهان وی در باره علت بستری جدید و سابقه بستری و یا جراحی قبلی او سوال می شود
در صورت وجود سابقه بستری یا جراحی قبلی در طی یکسال یا سی روز گذشته در همین مرکز فرم درخواست پرونده قبلی تکمیل و مدارک پرونده قبلی از بایگانی و واحد مدارک پزشکی دریافت و ضمیمه پرونده جدید می گردد. پس از بررسی پرونده قبلی در صورت تطابق ویژگیهای بیمار با تعاریف NNIS فرم شماره 1 تکمیل می گردد. نمونه فرم شماره 1 بیمار یابی در ادامه آمده است. فرم مذکور بعد از تکمیل بهمراه پرونده بیمار بایستی توسط پزشک کنترل عفونت بیمارستان بررسی و در صورت تایید عفونت بیمارستانی و اختصاص کد صحیح مهر و امضا شود.
 
نکته : بیمارانی که فرم شماره 1 برای آنها تکمیل شده است بایستی روزانه تا زمان  ترخیص یا فوت بازدید و از نظر سیر بیماری و آزمایشات تشخیصی پیگیری  شوند.
 
بررسی روزانه نتایج کشت آزمایشگاه میکروبشناسی:
نتایج کشت های میکروبی از ترشحات چشم یا اتاقک های قدامی و خلفی همچنین نتایج کشت خون ، ادرار یا سایر مایعات بدن بیمار بایستی روزانه توسط سوپروایزر کنترل عفونت دریافت و مورد بررسی قرار گیرد. درصورتی که نتایج کشت مربوط به بیماران بستری بیمارستان باشد مشخصات پرونده و شماره پذیرش بیمار جهت پیگیری از نظر عفونت بیمارستانی مشمول تعاریف NNIS  (موارد ذکر شده در بند 2)ثبت می گردد .
 
ج- جمع آوری داده ها و ارسال آمار:
 
اطلاعات ثبت شده در فرم شماره 1 بیماریابی در پایان هر ماه (حداکثر تا روز دهم ماه بعد) در نرم افزار کشوری مراقبت از عفونت بیمارستانی  INIS  وارد شده و بصورت لیست خطی موارد عفونت بیمارستانی در
فرم شماره 2  بدو صورت ( هم فایل با پسوند idf  و هم برگه پرینت) گزارش گیری می شود .
 
نکته : CD مربوط به نرم افزار فوق در واحد کنترل عفونت موجود و بر روی کامپیوتر نصب شده است
فرم های شماره 1 بیماریابی جهت بررسی اطلاعات و مطالعات مربوطه در واحد کنترل عفونت بایگانی می شوند و فرم شماره 2 لیست خطی پرینت شده در دو نسخه تهیه و توسط رئیس کمیته کنترل عفونت بیمارستان و پزشک و پرستارکنترل عفونت تایید و امضا شده و به کمیته کنترل عفونت دانشگاه ارسال می گردد و فرم شماره 2 لیست خطی بصورت فایل idf  از طریق سیستم پورتال ثبت اطلاعات کشوری موارد عفونت های بیمارستانی به سایت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ارسال می گردد .
آدرس سایت : www.inis.health.gov.ir
 
لیست اخبار صفحه :1
خانواده ها باید انواع مواد مخدر و علائم آن را بشناسند
به مناسبت روز جهانی عاری از دخانیات

خانواده ها باید انواع مواد مخدر و علائم آن را بشناسند

با مشارکت واحد سلامت و شهروندی شهرداری منطقه 11 تهران و واحدهای آموزش سلامت و بهداشت محیط بیمارستان فارابی کلاس آموزشی پیشگیری و مهار در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی مصرف دخانیات برای بیماران، مراجعه کنندگان و کارکنان این بیمارستان برگزار شد

مسئول تغذیه بیمارستان فارابی: برخی از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان از دیابت خود آگاهی ندارند
اهمیت ارجاع بیماران به درمانگاه مشاوره تغذیه

مسئول تغذیه بیمارستان فارابی: برخی از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان از دیابت خود آگاهی ندارند

در جلسه کمیته تغذیه بالینی و رژیم درمانی بیمارستان فارابی مواردی همچون لزوم ارجاع بیماران توسط پزشک به درمانگاه مشاوره تغذیه و استقبال نکردن کارکنان از خدمات رایگان این درمانگاه، بررسی شد.

نگهداری صحیح از تجهیزات پزشکی مساوی با مدیریت منابع
در جلسه کمیته تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابی مطرح شد

نگهداری صحیح از تجهیزات پزشکی مساوی با مدیریت منابع

ارائه راهکار برای پیشگیری از آسیب های ناشی از خطای کاربری و اصلاح شیوه های نگهداشت ناصحیح تجهیزات پزشکی موضوع اصلی جلسه کمیته تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابی بود.

دکتر آرش میرمحمد صادقی: قسمت چشم پزشکی دوره کارآموزی دانشجویان پزشکی باید جدی گرفته شود
گفت و گو با برگزیده شانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

دکتر آرش میرمحمد صادقی: قسمت چشم پزشکی دوره کارآموزی دانشجویان پزشکی باید جدی گرفته شود

دکتر میرمحمد صادقی، دانشیار گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و برگزیده بخش فرایند برتر دانشگاهی در حیطه تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی شانزدهمین جشنواره شهید مطهری در گفت و گو با روابط عمومی بیمارستان فارابی با تاکید بر اهمیت برنامه ریزی آموزشی برای دوره چشم پزشکی کارآموزان گفت: پزشک عمومی خط اول برخورد با بیماری هاست و برخی از مشکلاتی که ما در حوزه چشم پزشکی داریم ناشی از عدم اطلاع پزشکان عمومی از این حوزه است.

چرا حوادث در محیط کار تکرار می شوند؟
جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان فارابی برگزار شد

چرا حوادث در محیط کار تکرار می شوند؟

بررسی 7 حادثه در اردیبهشت 1402 و راهکارها و اقدامات اصلاحی برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی موضوع اصلی جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان فارابی بود.

سوپروایزر آموزش سلامت بیمارستان فارابی: اخبار فعالیت های هفته سلامت 1402 در وبسایت بیمارستان انعکاس نداشت
چالش های پیش روی ارتقای سلامت در بیمارستان فارابی

سوپروایزر آموزش سلامت بیمارستان فارابی: اخبار فعالیت های هفته سلامت 1402 در وبسایت بیمارستان انعکاس نداشت

کارگروه ارتقا سلامت بیمارستان فارابی با هدف بررسی چالش های پیش روی ارتقای سلامت این مرکز مانند منعکس نشدن اخبار ارتقای سلامت در وبسایت، از بین رفتن بستر بارکدهای الکترونیکی آموزشی و آموزش های ارسالی از طریق پیامک به بیماران، برگزار شد.

دکتر حمید ریاضی: تایید کامل در ارزشیابی و اعتباربخشی آموزشی یعنی بهترین حالت ممکن
نتایج اعتباربخشی آموزشی بیمارستان های آموزشی اعلام شد

دکتر حمید ریاضی: تایید کامل در ارزشیابی و اعتباربخشی آموزشی یعنی بهترین حالت ممکن

به مناسبت اعلام نتایج ارزشیابی و اعتباربخشی آموزشی بیمارستان های آموزشی و کسب تایید کامل توسط بیمارستان فارابی، روابط عمومی این مرکز گفت و گویی را با معاون آموزشی بیمارستان انجام داد.

تنظیمات قالب