ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
سمینار
1402/03/09
پیشگیری و مهار در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی مصرف دخانیات
کارگاه کاهش آسیب های مصرف دخانیات با همکاری واحدهای سلامت شهروندی شهرداری منطقه 11 برگزار خواهد شد
سمینار
1402/02/13
سیزدهمین سمینار چشم پزشکی ترجمانی
سیزدهمین سمینار چشم پزشکی ترجمانی 13 اردیبهشت 1402 همزمان با بیست و هشتمین سمینار سالیانه فارابی برگزار می شود.
Corneal Imaging - First Session
دکتر صادق غفاریان، عضو هیئت علمی بیمارستان فارابی اولین جلسه از کلاس رزیدنتی Corneal Imaging را برگزار کرد.
سمینار
1402/01/07
بیست و هشتمین سمینار سالیانه فارابی
بیست و هشتمین سمینار سالیانه فارابی با عنوان عوارض جراحی چشم از 13 تا 15 اردیبهشت 1402 برگزار خواهد شد
سمینار
1402/01/06
هفتمین سمینار سالیانه گروه اپتومتری بیمارستان فارابی
هفتمین سمینار سالیانه گروه اپتومتری بیمارستان فارابی با عنوان تازه های اپتومتری برگزار می شود.
سمینار
1401/12/21
فیلم فستیوال بیست و هشتمین سمینار سالیانه فارابی
فیلم فستیوال بیست و هشتمین سمینار سالیانه فارابی پنجشنبه 14 اردیبهشت 1401 در هتل المپیک تهران برگزار می شود.
سمینار
1401/12/20
سیزدهمین سمینار سالیانه پرستاری چشم فارابی
سیزدهمین سمینار سالیانه پرستاری چشم فارابی با عنوان مراقبت های پرستاری در بیماری های چشم برگزار می شود
کارگاه آمار و اپیدمیولوژی - جلسه چهارم
چهارمین جلسه کارگاه آمار و اپیدمیولوژی بیمارستان فارابی برای اعضای هیئت علمی این مرکز برگزار شد.
کارگاه آمار و اپیدمیولوژی - جلسه پنجم
پنجمین جلسه کارگاه آمار و اپیدمیولوژی بیمارستان فارابی برای اعضای هیئت علمی این مرکز برگزار شد.
کارگاه آمار و اپیدمیولوژی - جلسه ششم
ششمین جلسه کارگاه آمار و اپیدمیولوژی بیمارستان فارابی برای اعضای هیئت علمی این مرکز برگزار شد.
کارگاه آمار و اپیدمیولوژی - جلسه هفتم
هفتمین جلسه کارگاه آمار و اپیدمیولوژی بیمارستان فارابی برای اعضای هیئت علمی این مرکز برگزار شد.
کارگاه آمار و اپیدمیولوژی - جلسه نهم
نهمین جلسه کارگاه آمار و اپیدمیولوژی بیمارستان فارابی برای اعضای هیئت علمی این مرکز برگزار شد.
تنظیمات قالب