ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
حفاظت از بیماران دچار نقص ایمنی:
 
نحوه شناسایی گروه های هدف
شناسایی گروه های هدف در درمانگاه های عمومی، تخصصی و اورژانس:
- در مورد بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های عمومی، تخصصی و اورژانس پس از ویزیت بیمار توسط پزشک شرح حال بیمار، سوابق بالینی در خصوص بیماریهای زمینه­ای و سابقه مصرف داروها از بیمار اخذ شده و در قسمت بالای کارت درمان ثبت می گردد.
- پزشک سوابق بالینی و داروهای مصرفی بیمار را بررسی نموده  در صورتی که بیمار دارای بیماری­های ایجادکننده نقص ایمنی (مانند HIV ، انواع سرطان­ها، سندرم های مادرزادی نقص ایمنی و ...) باشد و یا داروهای کاهنده سطح ایمنی بدن را مصرف نماید، موارد در کارت درمان بصورت مشخص ثبت می گردد.
- کارت درمان بیماران باید کنترل شده و بیمارانی که دارای نقص ایمنی هستند شناسایی شده و به سوپروایزر کنترل عفونت گزارش گردند.
- به بیمارانی که دارای نقص ایمنی هستند، ماسک تحویل داده شده و آموزش­های مرتبط در خصوص نحوه رعایت احتیاط­های استاندارد به بیمار داده می شود.
 
شناسایی گروه های هدف در بخش های بستری:
- پس از تشکیل پرونده بستری و در زمان پذیرش بیماران در بخش،  سوابق بالینی در خصوص بیماریهای زمینه­ای و سابقه مصرف داروها از بیمار اخذ شده و در برگه شرح حال پرونده بالینی بیمار ثبت می گردد.  
- در صورتی که بیمار دارای بیماری­های ایجادکننده نقص ایمنی (مانند HIV انواع سرطان­ها، سندرم های مادرزادی نقص ایمنی و ...) باشد و یا داروهای کاهنده سطح ایمنی بدن را مصرف نماید، موارد در برگه شرح حال و گزارش پرستاری بصورت مشخص ثبت می گردد و به سوپروایزر کنترل عفونت گزارش می گردد.

نحوه انجام اقدامات مراقبتی از بیماران دارای نقص ایمنی در بخش های بستری:        
- به بیمارانی که دارای نقص ایمنی هستند و نیز به همراهان وی، ماسک تحویل داده شود.
- آموزش­های مرتبط در خصوص نحوه رعایت احتیاط­های استاندارد به ویژه بهداشت دست به بیمار و همراه وی داده شود.
- از تماس بیمار با بیمارانی که دارای بیماریهای عفونی هستند، جلوگیری صورت گیرد.
- بیماران دارای نقص ایمنی را باید در اتاق ایزوله معکوس بستری نمود. در صورتی که در بخش بستری اتاق خاصی تحت عنوان ایزوله در دسترس نباشد، بیمار باید بصورت انفرادی در یک اتاق بستری شده و شرایط اتاق ایزوله معکوس برای اتاق ایجاد گردد.
 
الزامات ذیل در ایزوله معکوس باید رعایت گردد:
- پیش از انتقال بیمار دارای نقص ایمنی به تخت بستری، اتاق بیمار (مشتمل بر تخت، لاکر، سرویس بهداشتی، سیستم احضار پرستار، کف و سطوح اتاق) باید نظافت شده و کلیه سطوح با محلول، ضدعفونی گردد. نظارت بر نحوه ضدعفونی اتاق بر عهده سرپرستار و یا مسئول شیفت است.
- تعویض ملحفه، روتختی، روبالشتی و پتوی تخت پیش از اتتقال بیمار دارای نقص ایمنی به اتاق الزامیست.
نکته:  در خصوص بیماران دارای سوختگی باید از ملحفه، روتختی، روبالشتی و پتوی استریل استفاده گردد. به بیماران دارای سوختگی در بخش بستری  به جای لباس، باید گان استریل داده شود.
- سرویس بهداشتی باید در داخل اتاق باشد.
- درب اتاق ایزوله باید همیشه بسته باشد.
- نصب پوستر با عنوان " اتاق ایزوله معکوس" بر روی درب اتاق الزامیست.
- در قسمت پیش ورودی اتاق وسایل حفاظت فردی شامل ماسک، دستکش، محلول ضدعفونی کننده دست باید موجود باشد.
- کلیه افرادی که به هر دلیلی وارد اتاق بیمار می­گردند (بطور مثال پزشک، پرستار، خدمه، کادر درمان، همراه بیمار، ...) باید پیش از ورود به اتاق بیمار، دست ها را با محلول، ضد عفونی نمایند. پوشیدن دستکش و ماسک پیش از ورود به اتاق بیمار برای کلیه افراد الزامیست.
- مدت زمان حضور افراد در اتاق ایزوله باید تا حد امکان، کوتاه باشد. از رفت و آمد بیش از اندازه و غیر ضروری به اتاق بیمار باید جلوگیری گردد.
- کلیه افراد باید بعد از خروج از اتاق بیمار، دستکش و ماسک را خارج نموده و به عنوان زباله عفونی دفع نماید.
 
 
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب