ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
همکاری های بین المللی بیمارستان فارابی:
دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال حاضر توافق نامه های همکاری دو جانبه درحیطه آموزش و پرورش، پژوهش، و برنامه های تبادل اعضای هیئت علمی و دانشجو با بیش از 40 دانشگاه در اروپا، آفریقا، آسیا، استرالیا و ایالات متحده دارا می باشد.
در این راستا معاونت بین الملل بیمارستان فارابی و گروه چشم هم راستا با اهداف دانشگاه و با هماهنگی معاونت بین الملل دانشگاه پروژه همکاری بین المللی گسترده ای در راستای همکاری علمی و آموزشی آغاز نموده که در این راستا از طریق مجازی با بیش از 500 نفر از اساتید برجسته چشم پزشکی شاغل به فعالیت در بر ترین مراکز آموزشی و دانشگاهی دنیا ارتباط برقرار گردید که بیش از 300 نفر این افراد حاضر به همکاری تحت عنوان Visiting Professor و شرکت در وبینار و همایشهای گروه چشم به عنوان سخنران هستند. تنظیم   تفاهم نامه های همکاری با مراکز آکادمیک و مطرح کشورهای خاورمیانه نیزدر برنامه جاری این معاونت قرار گرفته است.
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب