ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
نگهداری و مراقبت از اقلام پارچه ای:
 
الف- تفکیک و جمع آوری البسه
1- جمع آوری البسه کثیف (غیر عفونی):
جمع آوری کلیه البسه کثیف (‌غیر عفونی )‌ هر بخش  تا قبل از ساعت تحویل البسه به رختشویخانه و حداقل یکبار در هر روز کاری و با نظارت سرپرستار یا مسئول شیفت صورت می گیرد. کلیه البسه کثیف میبایست در Bin مخصوص البسه کثیف که دارای  کیسه پلاستیکی است، جمع آوری گردد.
 
2-جمع آوری البسه آلوده (‌عفونی): 
کلیه البسه آلوده (‌عفونی ) در کیسه های پلاستیکی زرد رنگ غیر قابل نشت  جمع آوری شده و پس از گره زدن کیسه مربوطه، برچسب البسه عفونی که شامل  نام بخش و ‌تاریخ است روی کیسه پلاستیکی نصب می گردد.
 
نکته:‌ در صورتی که تشک بیمار دارای رویه پلاستیکی قابل ضد عفونی نباشد و آلودگی قابل رویت داشته باشد، جزو زباله عفونی قلمداد شده و می بایست براساس فرآیند نحوه جمع آوری زباله عفونی از رده خارج و امحاء‌ گردد.

می ­بایست نظارت لازم در بخش جهت رعایت کلیه نکات ذیل صورت گیرد:
- ­­­برای اجتناب از پراکندگی میکرواورگانیسم های بیماری زا، از تکاندن البسه در بخش جلوگیری شود.
- البسه نباید در اتاق بیمار دسته بندی و یا تفکیک شود.
- علاوه بر جمع آوری البسه در هر شیفت،‌ بعد از ترخیص هر بیمار کلیه  ملحفه های تخت و رویه پارچه ای تشک و بالش بیمار می بایست جمع آوری و تعویض گردد و برای بیمار جدید مورد استفاده قرار نگیرد.
- در حد امکان نظارت لازم صورت گیرد تا البسه و ملحفه همراه با اشیا نوک تیزو برنده ( سوزن و... ) به رختشویخانه فرستاده نشود.
- از ریختن البسه روی زمین جلوگیری شود.
- در زمان جمع آوری البسه پرسنل می بایست از دستکش و ماسک استفاده نمایند. لازم است نظارت دقیق بر اجرای این امر به منظور حفظ سلامت کارکنان بخش صورت گیرد.
 
 
تنظیمات قالب