ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
معاونت بین الملل
معاونت بین الملل
معرفی

معاون بین الملل بیمارستان فارابی: دکتر سید حسام هاشمیان
مرتبه علمی: دانشیار
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
 
 این واحد در طبقه اول ساختمان جدید بیمارستان و جنب بخش VIP واقع شده است.
کارشناس دفتر امور بین الملل: پیام امیدوار
تلفن: 14-55400003
داخلی: 2507

ماموریت

- تدوین و اجرای برنامه چهارساله بین الملل بیمارستان
- شناسایی توانمندی‌های موجود در بیمارستان برای فعالیت‌ها و برنامه‌های بین‌المللی
- ظرفیت سازی و توسعه برنامه‌های بین‌المللی در سطح بیمارستان
- همکاری در اجرای برنامه چهار ساله معاونت بین‌الملل دانشگاه در سطح بیمارستان
- انعکاس کلیه فعالیت‌های بین‌الملل بیمارستان به مراجع مربوط در معاونت بین‌الملل دانشگاه

چشم انداز

آرمان و چشم انداز معاونت بین الملل بیمارستان فارابی بر پایه چشم انداز این بیمارستان و بر اساس الگوی ترازیابی برای ارائه خدمات، خلق دانش و فناوری و تربیت متخصص در مراقبت از بینایی در افق 1404 در منطقه تحت پوشش خاورمیانه و آسیای میانه تنظیم شده است.

اخبار مرتبط
تنظیمات قالب