ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
شرح وظایف:
- تدوین برنامه استراتژیک پژوهشی بیمارستان در راستای سیاست‌های پژوهشی دانشکده و دانشگاه
- تلاش در جهت نهادینه کردن پژوهش در بیمارستان
- تلاش در جهت کاربردی کردن فعالیت های پژوهشی در آموزش و درمان
- نظارت بر حسن انجام فعالیت‌های پژوهشی در بخش ها
- تلاش و بسترسازی جهت ثبت الکترونیکی اطلاعات بیماران
- برگزاری کارگاههای پژوهشی جهت توانمندسازی اعضای هیئت علمی و فراگیران
 
 
 
تنظیمات قالب