رئیس بخش:دکتر سید علی طباطبائی
سرپرستار :   فاطمه سلیمانی
تلفن داخلی :    2397-2352

 این بخش دارای 46 تخت فعال چشم در دو قسمت تفکیک شده زنان ومردان می باشد . این بخش در تمام مدت شبانه روز با تجهیزات پیشرفته و پرسنل کارآمد، پذیرای بیماران اورژانس در تمام گروههای سنی می باشد

معرفی بیمار

تجهیزات
فلوچارت ها
آموزش
فرم ها

شماره مطلب : 145
به روز رسانی : چهارشنبه 7 فوریه 2018 - ساعت 10:41
ایجاد : سه شنبه 14 ژانویه 2014 - ساعت 12:37 2018-2-7 10:41:39