کارشناس مسئول تغذیه : هاجر رضائی

تلفن: 2370

 این واحد در ضلع  شمالی زیرزمین ساختمان جدید بیمارستان واقع شده و اهمیت ویژه ای در رژیم درمانی بیماران و نظارت بر تهیه ، طبخ و توزیع مواد غذایی دارد.کارشناسان تغذیه این واحد با تنظیم رژیم غذایی برای بیماران دیابتی ، نارسایی های قلبی عروقی ، فشار خونی ، کلیوی و ... گام مهمی در جهت اصلاح الگوهای نادرست تغذیه ای بیماران بر می‌دارند.

 

شرح وظایف وظايف کارشناس تغذیه 

ü       کسب خط مشی کلی در زمینه امور تغذیه از مدیریت 
ü       نظارت بر عملکرد شرکت پيمانکار تغذيه بر اساس بند های قراردادی
ü       نظارت بر فرآيند تهيه ،طبخ و توزيع غذاهای معمولی و رژيمی
ü       نظارت بر تهيه و تنظيم برنامه غذايی بيماران بستری
ü       تهيه وتنظيم برنامه ی غذايی کارکنان
ü       تهیه رژیم های غذایی با رعایت کالری های لازم و نوع آن
ü       تنظيم و برآورد آمار غذايی
         نظارت بر انبارهای مواد غذايی از نظر موازين بهداشتی و معيارهای انبارداری
ü       نظارت بر ورود مواد غذایی به انبارها و سردخانه ها
ü        نظارت بر امر سلامت و بهداشت کارکنان شاغل در آشپزخانه با همکاری و هماهنگی واحد بهداشت محیط و سوپروایزر کنترل عفونت
ü        نظارت بر وضعيت بهداشت محيطِ ارائه خدمات غذايی
ü        برآورد نيازهای تدارکاتی بخش خدمات غذايی
ü        نظارت بر تأمين تجهيزات مورد نياز آشپزخانه
ü       جمع آوری آمار و اطلاعات و ارائه گزارش ماهانه به مديريت
ü       ارزيابی کيفی نحوه ی ارائه خدمات غذايی و گزارش به مديريت
ü       ارائه طرح و برنامه ریزی هایی به منظور پیشرفت امور تغذیه
ü       شرکت در کمیته های مرتبط به منظور  ارائه گزارش از فعالیت ها ، پیشرفت ها ، مشکلات و راهکار های پیشنهادی در جهت بهبود امور                                                                                            

 

 

شماره مطلب : 221
به روز رسانی : پنجشنبه 16 نوامبر 2017 - ساعت 11:43
ایجاد : پنجشنبه 23 ژانویه 2014 - ساعت 12:34 2017-11-16 11:43:53