لیست اخبار صفحه :1
آغاز بی پایان / بخش دوم
تاریخچه بیمارستان فارابی از زبان پروفسور محمدصادق پیروز

آغاز بی پایان / بخش دوم

شاید گذر خیلی از مردم کشور ما به بیمارستان فارابی افتاده باشد. ساختمانی دو طبقه که همیشه مملو از بیمارانی است که برای مشکلات مختلف چشمی به آنجا مراجعه می کنند. اما بسیاری از این بیماران نمی دانند آنچه که از بیمارستان فارابی امروز می بینیم با گذشته تفاوت های زیادی دارد. اگر اهل سفر در تاریخ پزشکی هستید این بار با ما همراه باشید تا تاریخچه بیمارستان فارابی را از زبان پیشکسوتان این بیمارستان برای شما بازگو کنیم. در بخش دوم این مصاحبه دکتر محمدصادق پیروز، استاد پیشکسوت گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و بیمارستان فارابی درباره نحوه توسعه این بیمارستان تا پیش از سال 1359 و دوران تصدی مدیر گروهی خود تا سال 1367، صحبت می کند.

آغاز بی پایان / بخش اول
تاریخچه بیمارستان فارابی از زبان پروفسور محمدصادق پیروز

آغاز بی پایان / بخش اول

شاید گذر خیلی از مردم کشور ما به بیمارستان فارابی افتاده باشد. ساختمانی دو طبقه که همیشه مملو از بیمارانی است که برای مشکلات مختلف چشمی به آنجا مراجعه می کنند. اما بسیاری از این بیماران نمی دانند آنچه که از بیمارستان فارابی امروز می بینیم با گذشته تفاوت های زیادی دارد. اگر اهل سفر در تاریخ پزشکی هستید این بار با ما همراه باشید تا تاریخچه بیمارستان فارابی را از زبان پیشکسوتان این بیمارستان برای شما بازگو کنیم. در بخش اول این تاریخچه که با عنوان «آغاز بی پایان» خدمت شما ارائه می شود، پروفسور محمد صادق پیروز، استاد پیشکسوت گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران وبیمارستان فارابی که یکی از اولین شاگردان پروفسور محمدقلی شمس، بنیانگذار بیمارستان فارابی بوده، از خاطرات خود و روزهای آغازین این بیمارستان می گوید.

کنترل عفونت و اقدامات پیشگیرانه در همه گیری کرونا
در کنفرانس هفتگی بیمارستان فارابی مطرح شد

کنترل عفونت و اقدامات پیشگیرانه در همه گیری کرونا

با توجه به اینکه کشور ما وارد پیک پنجم کرونا شده و اهمیت پیشگیری از انتقال این ویروس، کنفرانس هفتگی بیمارستان فارابی به کنترل عفونت و اقدامات پیشگیرانه در همه گیری کرونا اختصاص یافت. در این کنفرانس دکتر زینب صیامی، متخصص بیماری های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و بیمارستان فارابی نکاتی را درباره علائم کووید-19، راه های انتقال و پیشگیری و استفاده صحیح از تجهیزات حفاظت فردی مطرح کرد. وی همچنین توضیحاتی را نیز درباره کرونا ویروس دلتا که از سرعت و قدرت انتقال بیشتری نسبت به سویه های قبلی این ویروس برخوردار است ارائه کرد که در فایل صوتی خواهید شنید.

    متن استاتیک شماره 1282 موجود نیست