ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
نحوه کشت گیری از مناطق حساس:
 
فرآیند کشت گیری از مناطق حساس مشتمل بر 3 بخش می باشد:
–  تهیه کشت از دستگاهها و تجهیزات استریلیزاسیون
– تهیه کشت دوره ای از مناطق حساس
– تهیه کشت در مواقع طغیان عفونت
 
تهیه کشت از دستگاهها و تجهیزات استریلیزاسیون:
- تست بیولوژیک جهت کشت گیری از از دستگاهها و تجهیزات استریلیزاسیون باید از انبار تجهیزات پزشکی دریافت گردد.
- کشت گیری از از دستگاهها و تجهیزات استریلیزاسیون بطور هفتگی و در اولین روز هفته انجام می گیرد.
- برای کشت گیری از اتوکلاوهای کوچک رومیزی، باید تعداد 2 عدد تست بیولوژیک یکی در قسمت ابتدا و دیگری در انتهای محفظه اتوکلاوقرار گیرد.
- لازم بذکر است برای کشت گیری از اتوکلاوهای بزرگ، باید تعداد 3 یا 4 عدد  تست بیولوژیک در 4 نقطه محفظه اتوکلاو (ابتدا، انتها و طرفین) قرار گیرد.
نکته: تست بیولوژیک جهت کشت گیری باید زمانی در داخل اتوکلاو قرار داده شود که محفظه اتوکلاو کاملاً خالی باشد.
- پس از قرار دادن تست بیولوژیک در داخل محفظه اتوکلاو، دستگاه روشن شده و پس از پایان یک سیکل کاری دستگاه، از محفظه خارج می گردد.
- تست بیولوژیک پس از خروج از دستگاه به آزمایشگاه ارسال می گردد. تکمیل برگه درخواست جهت ارسال تست بیولوژیک به آزمایشگاه الزامیست
- واحد آزمایشگاه میکروب­شناسی موظف است در مدت حداکثر 48 ساعت نتایج کشت را به واحد کنترل عفونت ارسال نماید.
- در صورتی که نتایج کشت منفی گزارش شوند نتیجه مورد قبول واحد کنترل عفونت است. نتایج کپی شده و یک نسخه برای سرپرستار اتاق عمل مربوطه ارسال می گردد.
- درصورتی که نتایج کشت مثبت باشند ونتیجه مورد قبول واحد کنترل عفونت نباشد نتایج کپی شده و با اطلاع به سرپرستار مربوطه اتاق عمل دستگاه اتوکلاو بایستی برای تعمیر به واحد تجهیزات پزشکی ارسال شده و تا ارائه نتیجه تست بیولوژک منفی مورد استفاده قرار نگیرد.
- تهیه کشت از مناطق حساس منوط به مواقع طغیان می باشد و بصورت دوره ای توصیه نمی شود.
 
مناطق حساس شامل  چهار بخش می شود:
- کشت گیری از  اتاق های عمل 
- کشت گیری از  بخش CSSD   
- کشت گیری از  بخش لیزیک
- نحوه انجام کشت گیری از سطوح و هوا در متن دستورالعمل شرح داده شده است.
 
تهیه کشت در مواقع طغیان عفونت:
- در مواقع طغیان عفونت در هر واحد بلافاصله جلسه کنترل عفونت با حضور مسئول آزمایشگاه میکروبشناسی  پزشک کنترل عفونت سرپرستار اتاق عمل و رییس اتاق عمل و سوپروایزر کنترل عفونت تشکیل شده و بعداز بررسی های لازم و تعیین لزوم کشت گیری بلافاصله اقدام به انجام نمونه گیری از تمامی سطوحی که بعنوان  منبع احتمالی عفونت تشخیص داده شده اند می گردد.
- نتایج کشت در کمیته کنترل عفونت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و برنامه مداخلاتی لازم صورت می پذیرد.
 
 
تنظیمات قالب