ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
1402/01/06
هفتمین سمینار سالیانه گروه اپتومتری بیمارستان فارابی

هفتمین سمینار سالیانه گروه اپتومتری بیمارستان فارابی با عنوان تازه های اپتومتری برگزار می شود.

هفتمین سمینار سالیانه گروه اپتومتری بیمارستان فارابی

برای اطلاع از برنامه هفتمین سمینار سالیانه گروه اپتومتری بیمارستان فارابی و نحوه ثبت نام در این سمینار روی مطالعه بیشتر کلیک کنید.

مطالعه بیشتر
تنظیمات قالب