ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
آدرس: خیابان کارگر جنوبی- میدان قزوین - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی فارابی
ایمیل: farabih@tums.ac.ir   
 وب سایت: farabih.tums.ac.ir
تلفن : 14-55400003
نوبت دهی گویا: 67395353
دورنگار: 55410520
کد پستی: 1336616351
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تنظیمات قالب