شنبه صبح

دکتر خداپرست

دکتر علیپور

شنبه عصر

آقای دکتر بهشت نژاد- دکتر زارعی قنواتی 

پزشک میهمان

یکشنبه صبح

آقای دکتر زارع مهرجردی- دکتر عبدی

دکتر جباروند

یکشنبه عصر

 آقای دکتر غفاری

دکتر حسام هاشمیان

دوشنبه صبح

خانم دکتررحیمی- خانم دکتر محبی

------

دوشنبه عصر

آقای دکتر قاسمی

------

سه شنبه صبح

آقای دکترفلاح - دکتر محمدپور

------

سه شنبه عصر

آقای دکتر محمدی

------

چهار شنبه صبح

خانم دکتر لطیفی

آقای دکتر ناصرهاشمیان

چهار شنبه عصر

 

 

 

شماره مطلب : 99
به روز رسانی : شنبه 22 ارديبهشت 1397 - ساعت 09:57
ایجاد : دوشنبه 23 دى 1392 - ساعت 08:54 2018-5-12 09:57:50