شناسه : 99
1392-10-23 08:53
2014-1-13 08:54:16

 

 

شنبه صبح

دکتر خداپرست

------

شنبه عصر

آقای دکتر بهشت نژاد

دکتر زارعی قنواتی

یکشنبه صبح

آقای دکتر زارع مهرجردی

دکتر جباروند

یکشنبه عصر

خانم دکتر علیپور- آقای دکتر غفاری

 

دوشنبه صبح

خانم دکتررحیمی- خانم دکتر محبی

------

دوشنبه عصر

آقای دکتر قاسمی

------

سه شنبه صبح

آقای دکترفلاح - دکتر محمدپور

------

سه شنبه عصر

آقای دکتر محمدی

------

چهار شنبه صبح

خانم دکتر لطیفی

آقای دکتر ناصرهاشمیان

چهار شنبه عصر

آقای دکتر حسام هاشمیان 

 

 

انتهای پیام