مسئول بخش:

پزشکان:

- دکتر اقصائی فرد
-دکتر منصوره جمشیدیان
-دکتر فریبا قاسمی
-دکتر رضا غفاری

- دکتر محمد طاهر رجبی

- دکتر فرزاد پاکدل

- دکتر سمیعی

- دکتر علیرضا خدابنده

- دکتر ابوالفضل کسائی

- دکتر طباطبائی

- دکتر حامد قاسمی

- دکتر مهران زارع قنواتی

-دکتر گلشن لطیفی

برنامه بخش انکولوژی

شماره مطلب : 989
به روز رسانی : شنبه 10 نوامبر 2018 - ساعت 09:51
ایجاد : دوشنبه 22 ژانویه 2018 - ساعت 07:00 2018-11-10 09:51:44