مسئول بخش:

پزشکان:

- دکتر اقصائی فرد
-دکتر منصوره جمشیدیان
-دکتر فریبا قاسمی
-دکتر رضا غفاری

- دکتر محمد طاهر رجبی

- دکتر فرزاد پاکدل

- دکتر سمیعی

- دکتر علیرضا خدابنده

- دکتر ابوالفضل کسائی

- دکتر طباطبائی

- دکتر حامد قاسمی

- دکتر مهران زارع قنواتی

-دکتر گلشن لطیفی

برنامه بخش انکولوژی

شماره مطلب : 989
به روز رسانی : شنبه 29 ارديبهشت 1397 - ساعت 10:43
ایجاد : دوشنبه 2 بهمن 1396 - ساعت 07:00 2018-5-19 10:43:09