شنبه صبح

خانم دکتر محبی

دکتر ناصر هاشمیان

شنبه عصر

خانم دکتر عبدی

------

یکشنبه صبح

خانم دکتر علیپور- آقای دکتر محمدی

آقای دکتر جباروند

یکشنبه عصر

آقای دکتر غفاری

 

دوشنبه صبح

 آقای دکتر محمد پور، دکتر قاسمی

 

دوشنبه عصر

آقای دکترزارعی قنواتی

آقای دکتر بهشت نژاد

سه شنبه صبح

آقای دکتر زارع مهرجردی

خانم دکتر فیروزه رحیمی

سه شنبه عصر

آقای دکتر خداپرست

------

چهار شنبه صبح

آقای دکتر بهشت نژاد

آقای دکتر فلاح- خانم دکتر لطیفی

چهار شنبه عصر

آقای دکتر حسام هاشمیان

 

 

شماره مطلب : 98
به روز رسانی : شنبه 22 ارديبهشت 1397 - ساعت 09:48
ایجاد : دوشنبه 23 دى 1392 - ساعت 08:46 2018-5-12 09:48:17