روابط عمومي بیمارستان فارابی : كميته طرح تحول نظام سلامت بيمارستان فارابی با حضور مديران ارشد بيمارستان برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومي بيمارستان فارابی، این کمیته روز سه شنبه 30 دی ماه 1393 با حضور علیاری مدیر بیمارستان، مدیران پرستاری و امور مالی و مسئولین واحد های درگیر در اجرای طرح در سالن شورای بیمارستان برگزار شد و در طی آن چالش های مربوط به بیماران ارجاعی مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این کمیته مقرر شد فرآیند ثبت و جمع آوری آمار بیماران ارجاع شده به بیمارستان و بیماران ارجاع شده از بیمارستان به مراکز دیگر یکسان سازی شود.
همچنین گزارش بازدید کارشناس معاونت محترم درمان از بخش رادیولوژی این مرکز قرائت و مقرر شد؛ در مورد آموزش مداوم کارکنان این بخش در زمینه احیا و مراقبت های ویژه با آموزش دفتر پرستاری هماهنگ شود.   

شماره مطلب : 690
به روز رسانی : چهارشنبه 1 بهمن 1393 - ساعت 12:44
ایجاد : چهارشنبه 1 بهمن 1393 - ساعت 12:44 2015-1-21 12:44:45