افتادگى پلك

پتوزيس يا افتادگي پلك ها پلك هاي فوقاني يك يا هر دو چشم را گرفتار مي سازد افتادگي پلك ممكن است از مقدار كم كه بزحمت قابل تشخيص است تا افتادگي كامل طوري كه تمام مردمك را بپوشاند متغير باشد پتوزيس هم در بچه ها وهم در بزرگسالان روي مي دهد اما بيشتر موارد ان ناشي از سالخوردگي است.

علامت پتوزيس :

 واضح ترين علامت افتادگي پلك است كه بسته به ميزان افتادگي مشكلات بينايي نيز متغير خواهند بود بعضي ها سرشان رابه عقب ميكشند تا از زير پلك ببينند ويا ابروها را بالا ميبرند تا شايد بتوانند پلك هايشان را بالا بكشند.

علت چيست؟

افتادگي پلك مي تواند مادر زادي باشد ويا در اثر سالخوردگي وكهولت ،حادثه ويا بعد از جراحي آب مرواريد ويا ساير جراحي هاي چشمي روي دهد اين عارضه همچنين مي تواند در اثر مشكلاتي كه براي عضله بالا برنده پلك فوقاني روي مي دهد نيز بوجود ايد گاهي وقتها آناتومي صورت فرد مي تواند باعث ايجاد مشكلاتي براي عضله بالا برنده پلك فوقاني گردد يك تومور چشم،اختلالات نرولوژيك ويا بيماريهاي عمومي مانند ديابت مي تواند باعث افتادگي پلك گردد.

درمان :

جراحي معمولابهترين درمان افتادگي پلك است جراح عضلات بالا برنده پلك فوفاني را تقويت ميكند وظاهر فرد بهترشده وامكان ديد بهتر را فراهم مي نمايد در موارديكه عضله بالا برنده دچار ضعف شديد باشد جراح پلك را از زير به ابرو اتصال مي دهد تافرد بتواند از نيروي عضلات پيشاني براي بالا كشيدن پلك استفاده كند بعد از جراحي ممكن است پلك ها متقارن نباشند و بندرت ممكن است حركت پلك ها نيز از بين برود بچه هايي كه با افتادگي پلك متوسط يا شديد متولد مي شوند نيازمند درمان هستند زيرا براي جلوگيري از بروز آمبليوپي به ديد خوب نياز دارند (آمبليوپي يا تنبلي چشم در اثر عدم استفاده از چشم بدلايل مختلف از جمله عدم ورود نور به چشم به دليل افتادگي پلك در دوره تكامل بينايي كه تا سن هفت سالگي ادامه دارد ايجاد مي گردد ) همه بچه هاي گرفتار افتادگي پلك حتي موارد خفيف ان بايد هر سال معاينه گردند تا در صورت بروز هر گونه مشكلي به سرعت درمان گردند.

شماره مطلب : 642
به روز رسانی : شنبه 20 ژانویه 2018 - ساعت 12:12
ایجاد : دوشنبه 1 دسامبر 2014 - ساعت 10:24 2018-1-20 12:12:48