مدیرو کارشناسان اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ضمن حضور در بیمارستان فارابی با توانمندی های و چالش های بیمارستان در این حوزه آشنا شدند. 
به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، دکتر سینا مرعشی مدیرآمار و فناوری اطلاعات دانشگاه و تیم همراه روزشنبه 10آذر 1397 در جلسه ای مشترک با حضور دکتر سید حسین صدرالسادات، رییس بیمارستان فارابی، سعید مرادی، مدیر، صادقی، مسئول واحد فناوری اطلاعات و نیکبخت، کارشناس آمار این بیمارستان به بررسی عملکرد، فرصت ها و چالش های بیمارستان در حوزه آمار و فناوری اطاعات پرداختند. 
دکتر مرعشی در تببین اهداف این جلسه اظهار داشت: طی ماموریتی از جانب ریاست دانشگاه بنده و مسئولین اداره آمار و فناوی اطلاعات موظف شدیم با حضور در تمامی بیمارستان ها ضمن آشنایی با همکاران از نزدیک وضعیت این حوزه را بررسی و از مشکلات واحد های تابعه مطلع و برای کاهش ان ها برنامه ریزی نماییم.
دکتر صدرالسادات، رییس بیمارستان فارابی نیز از برگزاری این جلسه ابراز خوشحالی کرد افزود: امیدواریم باکمک شما بتوانیم نواقص را برطرف و خدمات بیمارستان را ارتقا دهیم. 
سپس مرادی، مدیر بیمارستان حوزه های مرتبط با آمار و فناوری اطلاعات بیمارستان را بسیار وسیع تراز HIS و شبکه اینترنت دانست و افزود: امروز با توسعه ای که در زمینه الکترونیک شدن خدمات وجود دارد این امر به عنوان یک اولویت اساسی در بیمارستان ها محسوب می شود . گسترش خدمات الکترونیک نیازمند نوسازی و توسعه زیرساخت ها و افزایش نیروی انسانی متخصص در این حوزه است. 
مرادی به HIS اختصاصی فارابی اشاره کرد و گفت: فارابی تنها بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تهران است که از HIS اختصاصی که توسط کارشناسان واحد IT بیمارستان طراحی و نگهداری می شود و با مزیت ها و مشکلاتی همراه است. 
مدیر بیمارستان فارابی پاسخگویی به بخش نامه ها و درخواست های متعدد و روز به روز معاونت درمان دانشگاه و وزارت بهداشت را با وجود تعداد کم کارکنان واحد IT بیمارستان بسیار دشوار خواند و خواستار توجه به این موضوع شد. 
در ادامه جلسه صادقی، مسئول واحد فناوری اطلاعات و نیکبخت، کارشناس آمار بیمارستان گزارشی از عملکرد، توانمندی ها و مشکلات این دو واحد ارائه کردند و به معرفی HIS  اختصاصی و داشبورد مدیریتی بیمارستان و امکانات ایجاد شده در آن ها پرداختند و به سوالات حضار پاسخ دادند. 
توضیح این که، مهندس محسنی، معاون آمار و فناوری اطلاعات؛  مهندس معظمي‌گودرزي، رئيس اداره فناوري اطلاعات، دکتر شوشتریان، كارشناس مسئول فناوري اطلاعات و اباذری، كارشناس مسئول آمار دانشگاه در این جلسه شرکت داشتند و پیشنهاداتی برای بهبود فرآیندهای این حوزه ارائه کردند.
خبر: امیدوار
عکس: قاضی میرسعید
 
شماره مطلب : 5187
به روز رسانی : شنبه 10 آذر 1397 - ساعت 15:57
ایجاد : شنبه 10 آذر 1397 - ساعت 13:56 2018-12-1 15:57:50