به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، جلسه کمیته پایش و سنجش کیفیت این بیمارستان روز چهارشنبه 7 آذر1397 با حضور دکتر مهدی صنعتکار، قائم مقام ریاست و معاون درمان و سعید مرادی، مدیر بیمارستان برگزار شد.
 در این جلسه گزارش نتایج ارزیابی داخلی پائیز 97 توسط فاطمه قدیمی، مسئول واحد بهبودکیفیت ارائه شد. در این گزارش موارد عدم انطباق موجود در محورهای مراقبت های عمومی و بالینی، مراقبت های اورژانس ، بیهوشی و جراحی ومراقبت های حاد بررسی و پیشنهادهایی برای برطرف کردن آن ها ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مقرر شد:
فرآیند اعلام مرخصی پزشکان با مساعدت و پیگیری دفتر پرستاری بصورت ماهیانه اجرا شود.
 در مورد راه اندازی مجدد فرآیند پیگیری پس از ترخیص بیماران بررسی لازم صورت گیرد.
برای ایجاد فشار منفی در اتاق ایزوله عفونی بخش ICU اقدامات مقتضی صورت گیرد.
علامت دار کردن موضع جراحی(چشم) توسط جراح در تمامی اتاق های عمل رعایت شود. 
لیست عمل جراحی در تمامی اتاق های عمل تهیه شود. 
 کودکان و سالمندان در اولویت جراحی قرار گیرند. 
دستورالعمل شناسایی بیماران نیازمند خدمات مددکاری در اختیار دفتر بهبود کیفیت و دفتر پرستاری قرار گیرد.
بررسی لازم برای ایجاد تغییرات فیزیکی در درمانگاه اورزانس به منظور تامین چهار تخت بستری تحت نظر صورت پذیرد.
جهت یابی مسیرهای داخل اورژانس تکمیل شود. 
هفته آینده ، کمیته پایش و سنجش کیفیت برای ادامه بررسی نتایج ارزیابی داخلی بیمارستان برگزار شود.
همچنین نظارت کارشناس تغذیه بر توزیع صحیح غذای رژیمی، تهیه دستگاه رادیوگرافی پرتابل ، فرآیند رسیدگی به بیماران ICU case در حال انتظار، تهیه مانیتورینگ پرتابل، عدم ثبت کامل سابقه کنسلی در پرونده بیمار از جمله مسائلی  بود که در مورد آن بحث و تبادل نظر شد. 
خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 5178
به روز رسانی : پنجشنبه 8 آذر 1397 - ساعت 12:31
ایجاد : پنجشنبه 8 آذر 1397 - ساعت 11:55 2018-11-29 12:31:46