به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی کارکنان جدید پرستاری این بیمارستان صبح روز پنجشنبه 8 آذر  97 در کلاس پرستاری این مرکز برگزار شد.
این آزمون با هدف ارزیابی ارتقا عملکرد و مهارت های بالینی پرستاران، کارشناسان اتاق عمل و کارشناسان بیهوشی، با حضور 22 نفر از کارکنان و در 6 ایستگاه به روش آسکی برگزار گردید که در هر کدام از این ایستگاه ها یکی از مهارت های بالینی پرستاری چشم مورد ارزیابی قرار گرفت. این ایستگاه ها شامل CPR، هموویژولانس، اسکراب جراحی، پوشیدن گان و دستکش، ثبت گزارش پرستاری و چکاندن قطره و شستشوی چشم بود که هر یک از کارکنان پس از توجیه شدن نسبت به نحوه پاسخ دهی به سوالات می بایست به نوبت در هر ایستگاه حاضر شده و به سوالات سوپروایزرها و رابطین حیطه مربوطه پاسخ می دادند. 
خبر: قاضی میرسعید
عکس: پوریانی – قاضی میرسعید
 
شماره مطلب : 5176
به روز رسانی : پنجشنبه 8 آذر 1397 - ساعت 10:56
ایجاد : پنجشنبه 8 آذر 1397 - ساعت 10:44 2018-11-29 10:56:57