به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، کمیته بهداشت محیط این مرکز روزدوشنبه 28 آبان 1397 با حضور سعید مرادی، مدیر بیمارستان تشکیل جلسه داد. 
در این جلسه گزارش پایش برنامه نظافتی در آبان ماه، نتایج کیفی، میکروبی و شیمیائی پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب، آنالیز نتایج میکروبی و شیمیائی آب شرب بیمارستان وگزارش اقدامات نظافتی و بهداشتی صورت گرفته در بخشهای صدف و یاس توسط مهندس زهرا موسوی، کارشناس بهداشت محیط ارائه و مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مقرر شد با توجه به نتایج مثبت نظافت کلی بخش ها در روزهای پنجشنبه، این برنامه استمرار پیداکند. 
خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 5137
به روز رسانی : چهارشنبه 7 آذر 1397 - ساعت 10:17
ایجاد : دوشنبه 28 آبان 1397 - ساعت 10:31 2018-11-28 10:17:39