گالری عکس

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، مانور دورمیزی با سناریوی آتش گرفتن دیگ بخار در تاسیسات در جلسه روز دوشنبه 14آبان 1397 کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایای این مرکز انجام شد و مسئولین واحدهای درگیر به بیان نحوه عملکرد واحد در سناریوی فرضی پرداختند. 
 توضیحات مسئولین واحد تاسیسات در مورد اقدامات صورت گرفته برای مقابله با قطع برق ، گزارش کارگاه GIS معاونت درمان دانشگاه، هفته پدافند غیرعامل و فعالیتهای بیمارستان در این حوزه، مقابله با آب گرفتگی واحد های زیر زمین در مواقع بارندگی از مهمترین مطالب طرح شده در این جلسه بود. 
مقرر شد: 
هریک از واحد های درگیر سناریوی واحد خود را برای مدیریت حادثه فرضی در فرم های توزیع شده درج و به واحد مدیریت خطر بیمارستان تحویل دهند. 
 در قرارداد جدید تغذیه بیمارستان، تامین آب و غذا در شرایط بحران و بلایا نیز لحاظ گردد.
خبر و عکس: امیدوار
شماره مطلب : 5059
به روز رسانی : سه شنبه 15 آبان 1397 - ساعت 08:22
ایجاد : دوشنبه 14 آبان 1397 - ساعت 13:22 2018-11-6 08:22:27