گالری عکس

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، در جلسه روز یکشنبه13آبان 1397 کمیته تیم مدیریت اجرایی بیمارستان فارابی که با حضور دکتر مهدی صنعتکار، قائم مقام ریاست و معاون درمان و سعید مرادی، مدیر بیمارستان برگزار شد، نتایج دو نظر سنجی انجام شده از کارکنان و بیماران و همراهان ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.
فاطمه قدیمی، مسئول واحد بهبود کیفیت بیمارستان گزارش نتایج نظر سنجی کارکنان را با توضیحاتی در مورد نحوه انجام کار و اصلاحات ایجاد شده  نسبت به نظرسنجی های قبلی شروع کرد و گفت: این نظر سنجی ازهفدهم تا بیست و هشتم مهرماه انجام و 297 پرسشنامه تکمیل شد. 
دکتر صنعتکار، قائم مقام ریاست بیمارستان در این جلسه از کارکنانی که در این نظر سنجی شرکت کردند تقدیر کرد و نتایج آن را در ارتقای برنامه ریزی های تیم مدیریت اجرایی موثر داست.
در ادامه ، زهرا هاشمی، کارشناس دفتر بهبود کیفیت ، نتایج رضایت سنجی بیماران و همراهان در نیمه اول سال 97  را گزارش کرد و نقاط ضعف و قوت مشاهده شده به تفکیک هر بخش را بررسی نمود. 
در این بخش نیز مرادی، مدیر بیمارستان، با اشاره به مشکلات عنوان شده در گزارش ، برطرف کردن آن ها را از وظایف تیم مدیریت اجرایی برشمرد و در مورد علت برخی از مشکلات و اقدامات در دست اجرا توضیحاتی داد.   
خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 5056
به روز رسانی : شنبه 19 آبان 1397 - ساعت 09:57
ایجاد : يكشنبه 13 آبان 1397 - ساعت 12:19 2018-11-10 09:57:28