به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، در بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از درمانگاه های قرنیه و استرابیسم بیمارستان که با حضور سعید مرادی، مدیر این مرکز روز چهارشنبه دوم آبان 1397 انجام شد، ضمن گفتگو با سرپرستاران و کارکنان در رابطه با عوامل تهدید کننده ایمنی بیمار، پیشنهادات آنان برای بهبود وضعیت ایمنی بیماران جمع آوری شد.
خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 5022
به روز رسانی : يكشنبه 20 آبان 1397 - ساعت 11:16
ایجاد : چهارشنبه 2 آبان 1397 - ساعت 13:13 2018-11-11 11:16:20