به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، کمیته پايش و سنجش كيفيت این مرکز روز چهارشنبه دوم آبان 1397 با حضور سعید مرادی، مدیر بیمارستان برگزار و طی آن شاخص های عملکردی بیمارستان در حوزه های ایمنی بیمار، ارزیابی اولیه بیمار توسط پرستاران و آموزش سلامت به بیمار توسط سهیلا میرزاپور، کارشناس ایمنی بیمار، قاسم پوریانی، سوپروایزر پژوهشی و زینب چاوشی، سوپروایزر آموزش سلامت ارائه و اقدامات اصلاحی انجام شده و پیشنهادی معرفی شد. 
همچنین روند پیشرفت برنامه های عملیاتی واحد بهداشت حرفه ای توسط مهندس الناز نصیرلو، کارشناس بهداشت حرفه ای به اطلاع اعضای کمیته رسید و در ادامه معصومه نیکبخت،کارشناس آمار و فاطمه مصلی نژاد کارشناس دفتر بهبود کیفیت توضیحاتی در مورد داشبورد مدیریتی بیمارستان ارائه و به پرسش های حاضرین پاسخ دادند. 
خبر و عکس:امیدوار
 
شماره مطلب : 5017
به روز رسانی : پنجشنبه 3 آبان 1397 - ساعت 09:13
ایجاد : چهارشنبه 2 آبان 1397 - ساعت 10:57 2018-10-25 09:13:18