آدرس: خیابان کارگر جنوبی- میدان قزوین - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی فارابی - ساختمان ریاست - دفتر روابط عمومی 
آدرس ایمیل: publicrelations@tums.ac.ir     

آدرس وب سایت : farabih.tums.ac.ir
شماره تلفن :55407773 -55421101
پاسخگویی تلفنی:  14-55400003  داخلی 2349 - 2221-2301
کد پستی: 1336616351

 

شماره مطلب : 4963
به روز رسانی : چهارشنبه 25 مهر 1397 - ساعت 13:09
ایجاد : شنبه 21 مهر 1397 - ساعت 10:20 2018-10-17 13:09:23