گروه استرابیسم بیمارستان فارابی اقدام به برگزاری بازآموزی مدون در زمینه استرابیسم و نوروافتالمولوژی در این بیمارستان نمود.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، بازآموزی مدون استرابیسم و نوروافتالمولوژی روز پنجشنبه 19 مهر 97 با حضور جمعی از اساتید و متخصصان استرابیسم و نوروافتالمولوژی در تالار پروفسور شمس این بیمارستان برگزار گردید.
دکتر مسعود اقصائی فرد، فوق تخصص استرابیسم و نوروافتالمولوژی و عضو هیئت علمی گروه چشم پزشکی دانشگاه در آغاز این جلسه ضمن ابراز خشنودی از استقبال انجام شده از این برنامه، به تشریح اهداف این بازآموزی پرداخت و اظهار داشت: قرار است این برنامه در دو بخش برگزار شود. بخش اول علل دیپلوپی و دوبینی و روش های درمانی جراحی و غیر جراحی آن و بخش دوم نیز در رابطه با اپتیک نوروپاتی، تشخیص و درمان و تصویربرداری در این زمینه خواهد بود.
دیپلوپی و درمان غیرجراحی آن، درمان جراحی فلج زوج سه، چهار و شش اکتسابی و دیپلوپی بعد از درمان رادیواکتیو تومورها از موضوعاتی بود که سخنرانان در بخش اول برنامه مطرح نمودند.
در بخش دوم نیز به مباحثی همچون انواع اپتیک نوروپاتی و روش های درمانی و تصویربرداری در اپتیک نوروپاتی پرداخته شد.
خبر: قاضی میرسعید
عکس: امیدوار- قاضی میرسعید
 
شماره مطلب : 4949
به روز رسانی : پنجشنبه 19 مهر 1397 - ساعت 13:06
ایجاد : پنجشنبه 19 مهر 1397 - ساعت 11:57 2018-10-11 13:06:15