به گزارش روابط عمومي بیمارستان فارابی، جلسه کمیته طب انتقال خون این مرکز روز یکشنبه 15مهر1397 با حضور دکتر مهدی صنعتکار، قائم مقام ریاست و معاون درمان بیمارستان برگزار شد. 
مهمترین مطالب مطرح شده در این جلسه شامل گزارش برنامه های آموزشی اجرا شده برای کارکنان پرستاری، بیهوشی و اتاق عمل، نحوه بازآموزی پزشکان و دستیاران، فرم طراحی شده درج موارد عدم انطباق در درخواست و تزریق خون، لزوم تکمیل فرم گزارش دهی خطا برای موارد عدم انطباق در انتقال خون، تکمیل چک لیست پایش تزریق خون توسط سوپروایزر کشیک، شاخص اتلاف فرآورده خونی( Cبه T) ولزوم توجه بیشتر به اندیکاسیون و ضرورت درخواست خون بود.
پس از بحث و تبادل نظر در نهایت مقرر شد:
نکات مهم و ملاحظات طب انتقال خون در اولین جلسه کنفرانس هفتگی گروه چشم برای اعضای هیئت علمی و دستیاران مطالب آموزش داده شود. 
برای برگزاری کلاس آموزشی طب و انتقال خون برای گروه بیهوشی هماهنگی لازم صورت گیرد.
هماهنگی لازم برای شرکت مسئول دستیاران داخلی در کلاس اموزشی به عمل آید.
فایل های آموزشی طب انتقال خون طریق کانال روابط عمومی و سایت بیمارستان در اختیار کارکنان قرار گیرد. 
تمام کمک بهیاران واجد شرایط برای آموزش و دریافت کارت به سازمان انتقال خون معرفی شوند.
شاخص اتلاف فراورده نیم سال اول 97 با مدت مشابه سال قبل مقایسه و در جلسه آینده ارائه شود.
برای موارد عدم انطباق تزریق خون فرم گزارش خطا تکمیل و به واحد ایمنی بیمار ارسال شود. 
خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 4922
به روز رسانی : سه شنبه 17 مهر 1397 - ساعت 16:10
ایجاد : دوشنبه 16 مهر 1397 - ساعت 12:17 2018-10-9 16:10:07