گالری عکس

به گزارش روابط عمومي بیمارستان فارابی، شورای اجرایی گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران روز چهارشنبه11مهر۱۳۹7 با حضور دکتر قاسم فخرائی، مدیر گروه تشکیل جلسه داد.
بررسی و تصمیم گیری در مورد درخواست رتبه های اول بورد برای گذراندن طرح نیروی انسانی به عنوان هیئت علمی ضریب کا، دستور کار این جلسه بود. 
دکتر مهدی صنعتکار، قائم مقام ریاست و معاون درمان بیمارستان فارابی، دکتر فریبا قاسمی، معاون آموزشی، مسئول آموزش دستیاری و روسای بخش های بیمارستان در این جلسه حضور داشتند. 
خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 4908
به روز رسانی : پنجشنبه 12 مهر 1397 - ساعت 11:59
ایجاد : چهارشنبه 11 مهر 1397 - ساعت 12:15 2018-10-4 11:59:48