به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، اولین جلسه از کارگاه روش تحقیق پیشرفته ویژه پرستاران این بیمارستان روز پنجشنبه 5 مهر ماه1397 در کلاس آموزش پرستاری  این مرکز برگزار شد.
در اولین جلسه به مواردی همچون بحث در ارتباط با نحوه جستجوی بانک های اطلاعاتی ، معرفی کتابخانه الکترونیک دانشگاه و نحوه دستیابی به مقالات مروری جهت نگارش مقاله پرداخته شد. این کارگاه توسط کمیته پژوهشی دفتر پرستاری بیمارستان فارابی برنامه ریزی شده و در ادامه ی کارگاه های روش تحقیق مقدماتی ،روزهای پنجشنبه و به مدت 4 هفته برگزار خواهد شد.
مطالب کارگاه توسط دکتر شکوه ورعی، دکتر آرزو راستی و دکتر آسیه درویش اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران تدریس شد و برای شرکت کنندگان دارای امتیاز بازآموزی است.
 
شماره مطلب : 4891
به روز رسانی : شنبه 7 مهر 1397 - ساعت 16:46
ایجاد : شنبه 7 مهر 1397 - ساعت 16:35 2018-9-29 16:46:11