به گزارش روابط عمومي بیمارستان فارابی برنامه بازآموزي مدون " جراحی کاتاراکت " توسط گروه چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران روز پنجشنبه پنجم مهرماه 1397 درسالن آمفي تئاتر پروفسور شمس  بيمارستان فارابي برگزار گرديد.
در طی این برنامه در قالب دو پانل به بررسی مهمترین موضوعات و ارائه راه کارهای عملی در زمینه جراحی کاتاراکت پرداخته شد.
 دکتر امیر هوشنگ بهشت نژاد، دکتر محمد ناصر هاشمیان، دکتر مهدی خداپرست، دکتر حسین آقایی، دکتر حسام هاشمیان، دکتر مهرداد محمد پور، دکتر گلشن لطیفی و دکتر آرش عالی وند در این برنامه به سخنرانی پرداختند.
دبير علمي سمیناردکتر محمود جباروند و دکتر مهدی خداپرست بودند.  
خبر: امیدوار
عکس: امیدوار- قاضی میرسعید
 
شماره مطلب : 4887
به روز رسانی : شنبه 7 مهر 1397 - ساعت 09:06
ایجاد : پنجشنبه 5 مهر 1397 - ساعت 12:02 2018-9-29 09:06:58