شرح وظایف سوپروایزر پژوهشی : سوپروایزر پژوهش : سوپروایزر پژوهشی مشاوری مطلع و نقش کلیدی و مسئولانه در رابطه با تولید علم و توسعه آن در بیمارستان بخصوص در حیطه پرستاری را دارد.و یکی از اعضاء کمیته آموزشی و پژوهشی بیمارستان است.نقش اصلی این فرد بر قراری ارتباط بین همکاران و پرسنلی که علاقمند به کار تحقیقاتی هستند ، می باشد. بعضی از وظایف اصلی سوپروایزر پژوهش عبارتند از :

1. همکاری و مشورت در بکار گیری بهتر امکانات موجود در جهت اجرای طرح های پژوهشی

2. آشنا سازی پرسنل درمانی با روش های تحقیق در سیستم های بهداشتی و درمانی

3. ترتیب جلسات با اعضاء کمیته آموزش وپژوهش پرستاری و نیز تهیه و ارائه اولویت های پژوهشی تخصصی پرستاری چشم

4. نظارت بر اجرای دقیق طرح های پژوهشی در حال اجرا

5. تهیه مقاله و ارائه آن به همکاران پرستار به صورت های مختلف از جمله ژورنال کلاب ، جهت تقویت ارائه بهتر فعالیت های مراقبتی به مددجویان

6. ترجمه و تالیف کتاب های مورد نیازگروه پرستاری جهت پیشبرد اهداف سازمان

7. همکاری با تیم پژوهشی برای تعیین اولویت های پژوهشی و دادن طرح های تحقیقاتی در واحد های بیمارستانی

8. مشاوره طراحی پژوهشی با توجه به عنوان

9. مشاوره آمار و اپیدمیولوژی

10. مشاوره مقاله نویسی ( انگلیسی ، فارسی )

11. تایپ و تصحیح مقالات ( فارسی ، انگلیسی )

12. مشاوره جهت ورود دیتا در نرم افزارهای SPSS ، Excel و آموزش به افراد متقاضی

13. راهنمایی در خصوص ارسال مقالات به ژورنال های معتبر داخلی و خارجی

14. بررسی و تحلیل ارزیابی اولیه بیمار توسط پرستار

15. بررسی و تحلیل ارزیابی ثانویه بیمار توسط پرستار

شماره مطلب : 4773
به روز رسانی : دوشنبه 1 اکتبر 2018 - ساعت 12:04
ایجاد : چهارشنبه 12 سپتامبر 2018 - ساعت 11:02 2018-10-1 12:04:32