به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، جلسه کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایای بیمارستان فارابی روز چهار شنبه 20تیر 1397 برگزار شد.
 در این جلسه راهکارهای پیشنهادی مقابله با بحران کم آبی ومدیریت مصرف آب در سه حوزه نگهداری از فضای سبز، خدمات و تاسیسات و مصارف عمومی بررسی شد. 
همچنین سناریوی مانور بحران با عنوان« قطعی آب » قرائت و درمورد آن بحث شد. 
در این جلسه مقرر شد:
برسی لازم برای استفاده از آب چاه در مواقع قطعی و خالی شدن منبع ذخیره انجام شود.
 خرید جت پمپ برای آشپزخانه بیمارستان بررسی شود.
به منظور مدیریت مصرف، برای آشپزخانه و مهد کودک کنتور آب مجزا گذاشته شود. 
برای تمام کولرها سایه بان تهیه شود.
 پیامک های آموزشی در مورد صرفه جویی در مصرف آب به کارکنان ارسال شود. 
خبر و عکس:امیدوار
شماره مطلب : 4604
به روز رسانی : چهارشنبه 20 تير 1397 - ساعت 17:16
ایجاد : چهارشنبه 20 تير 1397 - ساعت 11:27 2018-7-11 17:16:14