به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، دکتر سعید هاشم زاده، رییس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت به همراه کارشناسان این اداره روز سه شنبه 19تیرماه 1397 از واحد بیماران بین الملل این بیمارستان بازدید و مستندات و فرآیندهای موجود را ارزیابی نمودند. 
در این بازدید دکتر مهدی صنعت کار، قائم مقام ریاست و معاون درمان بیمارستان، سعید مرادی، مدیر بیمارستان و نرگس وصال کارشناس  IPDدر مورد اقدامات صورت گرفته برای ارتقا فرایند خدمت رسانی به بیماران خارجی و اجرای آیین نامه ارسالی توضیحاتی دادند.
گروه ارزیابی همچنین از بخش اورژانس وتوسعه بخش VIPبیمارستان بازدید نموده و با یکی از بیماران خارجی بستری در بیمارستان مصاحبه نمودند.
 رییس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت، در پایان ازتلاش های صورت گرفته در بیمارستان فارابی برای توسعه زیر ساخت های گردشگری سلامت ابراز رضایت نمود.
خبر و عکس: امیدوار
 
 
شماره مطلب : 4603
به روز رسانی : چهارشنبه 20 تير 1397 - ساعت 17:15
ایجاد : چهارشنبه 20 تير 1397 - ساعت 10:07 2018-7-11 17:15:22