به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات بیمارستان فارابی روز چهار شنبه 13تیر ماه 1397 با حضور سعید مرادی، مدیر بیمارستان تشکیل جلسه داد. 
 در این جلسه نتایج اولیه کارگروه مستند سازی توسط لیلا فیضی نیا، مسئول واحد مدارک پزشکی ارائه شد. به گفته فیضی نیا این کارگروه طی چند جلسه مجزا با حضور کارکنان پذیرش، بیهوشی، منشی ها و سرپرستاران تشکیل و طی آن ضمن یادآوری الزامات مستند سازی پرونده های بالینی، مشکلات هرگروه را بررسی نموده و در نهایت علل نقص مستندات پرونده های بالینی را در قالب نمودار دسته بندی نموده است. 
فیضی نیا در ادامه در مورد شایعترین موارد عدم انطباق در پرونده های ارسالی به واحد مدارک پزشکی توضیحاتی داد وگفت: با توجه به اهمیت مستند سازی پرونده های بالینی از نظر قانونی، درمانی و پژوهشی؛ فیلتر های مختلفی برای کاهش موارد عدم انطباق در نظر گرفته شده است ولی در نهایت کنترل کیفی پرونده ها برعهده واحد مدارک پزشکی است.
وی بیشترین عدم انطباق را مربوط به ثبت توسط پزشک دانست و گفت: رعایت الزامات مستندسازی توسط پزشکان به ویژه از نظر قانونی بسیار مهم است. همچنین لازم است به عنوان برگه های پرونده بالینی و کارکرد اختصاصی آن ها توجه شود مثلا از برگه سیر بیماری نباید برای درج شرح حال بیمار استفاده شود. 
فیضی نیا در ادامه بر لزوم تکمیل چک لیست ثبت نواقص پرونده توسط منشی های بخش تاکید نمود.
در ادامه جلسه قدیمی، کارشناس بهبود کیفیت بیمارستان، موارد عدم انطباق شناسایی شده در بازدید  اعتبار بخشی را شرح داد.  
 مرادی، مدیر بیمارستان نیز کنترل کیفی پرونده های بالینی را امری ضروری دانست و گفت: باید ببینیم با توجه به ساختار و شرایط خاص بیمارستان فارابی بهترین جایگاه برای کنترل پرونده ها کجاست. 
در پایان مقرر شد با توجه به ریشه یابی علل نقص پرونده ها بالینی بیماران، برنامه عملیاتی توسط کارگروه تدوین گردد.
 خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 4593
به روز رسانی : پنجشنبه 14 تير 1397 - ساعت 09:54
ایجاد : چهارشنبه 13 تير 1397 - ساعت 09:53 2018-7-5 09:54:33