به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، در جلسه مشترک اداره ژنتیک وزارت بهداشت،گروه چشم پزشکی و مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران که روز سه شنبه 12تیر ماه 1397 در بیمارستان فارابی برگزار گردید، طرح کنترل نابینائی های ارثی بررسی شد. 
دکتر سید فرزاد محمدی، مدیر برنامه پیشگیری از نابینائی وزارت بهداشت در این مورد گفت:این جلسه با دعوت دفتر پیشگیری از نابینائی و به منظور معرفی طرح، بررسی نحوه همکاری و مشارکت بیمارستان فارابی، آشنائی کارشناسان اداره ژنتیک با بیمارستان فارابی و مرکز تحقیقات چشم پزشکی و ظرفیت های موجود و  دریافت نظرات و پیشنهادات همکاران برگزار شد. 
دکتر طاهره سماوات، رییس اداره ژنتیک وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز در این جلسه ضمن تشریح جزئیات طرح، مشاوره ژنتیک را خط مقدم مداخلات دانست و بر لزوم تشکیل پرونده ژنتیکی برای این بیماران تاکید کرد. وی با بیان این که مراقبت ژنتیک در سطح یک نظام سلامت تعریف شده است، افزود: در طرح پیشنهادی نحوه بررسی، ارجاع و مراقبت تعریف شده است.
چالش های پیش روی طرح، شبکه سازی و طراحی سیستم ثبت کشوری، شیوع نابینائی های ارثی (رتینوبلاستوما و RP)، اهمیت تشخیص به موقع  و پیشگیری، تعیین focal point برنامه، تاسیس مرکز کشوری برای ارجاع مبتلایان به بیماری های ارثی چشم از جمله مطالب طرح شده در این جلسه بود.
 توضیح این که در این جلسه،دکتر قاسم فخرائی، مدیرگروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکترعلیرضا لاشیئی، رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی، دکتر فریبا قاسمی، معاون آموزشی بیمارستان فارابی، دکتر هوشنگ فقیهی، سرپرست بخش رتین نیز حضورداشتند. 
 خبرو عکس: امیدوار
 
 
شماره مطلب : 4590
به روز رسانی : چهارشنبه 13 تير 1397 - ساعت 12:37
ایجاد : سه شنبه 12 تير 1397 - ساعت 13:58 2018-7-4 12:37:23