به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، شورای پژوهشی مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران روز یکشنبه دهم تیر 1397 با حضور دکترعلیرضا لاشیئی، رییس مرکزو دکتر محمد طاهررجبی، معاون پژوهشی بیمارستان فارابی تشکیل شد. در این جلسه گزارش، الهام دلریش دانشجوی دکترای پژوهشی مرکز تحقیقات پنجمین گزارش پیشرفت پایان نامه خود را ارائه کرد. بررسی یک درخواست پزشک پژوهشگر و یک تقاضای افزایش بودجه طرح پژوهشی سایر عناوین مطرح شده در این جلسه بود. 
خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 4581
به روز رسانی : يكشنبه 10 تير 1397 - ساعت 13:29
ایجاد : يكشنبه 10 تير 1397 - ساعت 09:52 2018-7-1 13:29:14