به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، با حضورسعید مرادی، مدیر بیمارستان، میزان پیشرفت برنامه های عملیاتی واحدهای فناوری اطلاعات، پذیرش، بهداشت حرفه ای و تغذیه در جلسه روز چهارشنبه 6تیرماه 1397 کمیته پایش و  سنجش کیفیت این مرکز بررسی شد.
ابتدا مهندس طاهره صادقی، مسئول واحد فناوری اطلاعات ، برنامه های این واحد را معرفی نمود و گفت: برنامه شاخص ما « تحلیل ، طراحی و اجرای سیستماتیک نمودن پنج صفحه از پرونده الکترونیک درمانگاه اورژانس در برنامه HIS تا پایان سال 97» است که از اسفند ماه سال گذشته آغاز و در خردادماه پایان یافت و درحال به روز رسانی است.
 وی پشتیبانی و توجه مدیران ارشد از پروژه، تامین و ایجاد بسته سخت افزاری و شبکه مناسب برای استقرار نرم افزار و همکاری کاربر در فرآیند ثبت داده فرم تریاژ و فرم ثبت پزشکی را از چالش های این برنامه دانست. 
سپس رضا شیخی، مسئول پذیرش، روند اجرای برنامه این واحد با عنوان « تغییر برنامه نوبت دهی تلفنی و اینترنتی بیماران تا پایان سال 1397" را شرح داد و گفت: برنامه نرم افزاری جدید با امکانات فراوان از اول خرداد ماه سال جاری جایگزین نرم افزارقبلی شده و امیدواریم مشکلات نوبت گیری بیماران را  تا حد زیادی برطرف نماید. به گفته شیخی بزرگترین چالش این برنامه پایین بودن ظرفیت پذیرش درمانگاه های عمومی بیمارستان است که باید در مورد آن چاره اندیشی شود.
 درادامه  مهندس زهراموسوی ، مسئول واحد بهداشت محیط، « نصب و واگذاری سیستم اتوکلاو  پسماند تا پایان سال 97 » را به عنوان برنامه اصلی این واحد معرفی نمود و گفت: این سیستم از 19خردادماه نصب شده است و علاوه برمزایایی که در حفظ سلامت محیط دارد، موجب کاهش چشمگیر در حجم پسماند عفونی تحویلی به شهرداری و در نتیجه کاهش هزینه های بیمارستان  شده است. وی چالش این برنامه را پایین بودن حجم اتوکلاو نصب شده دانست و افزود: طبق مذاکره با شرکت مربوطه قرار است اتوکلاو بزرگتری جایگزین شود.
 آخرین گزارش نیز مربوط به برنامه« راه اندازی سیستم رزرو غذا در راستای نظارت و کنترل هزینه به میزان 100درصد تا پایان سال» واحد تغذیه بود که توسط هاجر رضائی، رییس بخش تغذیه بیمارستان ارائه شد. رضائی با بیان این که این برنامه توسط معاونت توسعه دانشگاه به طور همزمان در سایر بیمارستان ها هم اجرا خواهد شد افزود: لزوم اجرای هم زمان گام ها می تواند موجب کاهش سرعت اجرای برنامه شود . 
توضیح این که ، برنامه های فوق مصوبه کمیته مدیریت اجرایی بیمارستان بوده و در هرمورد منطق اجرای برنامه، وضعیت موجود، نقاط قوت و ضعف، محدودیت ها و فرصت ها بررسی و در گزارشات ارائه شد. 
 خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 4574
به روز رسانی : پنجشنبه 7 تير 1397 - ساعت 10:49
ایجاد : چهارشنبه 6 تير 1397 - ساعت 13:58 2018-6-28 10:49:29