گالری عکس

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی جلسه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان فارابی روز سه شنبه 5تیر 1397 با حضورسعید مرادی، مدیر بیمارستان در سالن شورا برگزار شد.
در این جلسه ابتدا سنجه های اعتبار بخشی در حوزه اخلاق پزشکی مورد بررسی قرار گرفت و در مورد سنجه «نحوه دسترسی بیمار/ولی قانونی به پزشک معالج و اعضای گروه پزشکی در موارد اورژانس و غیر اورژانس» بحث و تبادل نظر شد. مقرر گردید با توجه به وجود سیستم طراحی شده منظم درمانگاهی بیمارستان که به طور شبانه روزی پاسخگوی بیماران می باشد، فرآیند دسترسی بیمار/ولی قانونی به پزشک معالج و اعضای گروه پزشکی در موارد اورژانس و غیر اورژانس تدوین و ابلاغ گردد. 
سپس دکتر فرزاد پاکدل، عضو هیئت علمی گروه چشم پزشکی گزارشی از برنامه های آموزشی پیش بینی شده برای آموزش پزشکان در زمینه اخلاق حرفه ای در سال 97 ارائه کرد و گفت: براساس هماهنگی صورت گرفته با معاون آموزشی بیمارستان قرار است علاوه بر برگزاری  کارگاه یک روزه ، هرهفته در کنفرانس هفتگی گروه چشم یک مبحث اخلاق حرفه ای به صورت Case presentation مطرح و بحث شود. 
در ادامه جلسه، علی پیران، رییس امور اداری بیمارستان پیش نویس« دستورالعمل انتخاب بخش نمونه در زمینه رعایت حقوق بیمار و تعهد حرفه ای» را توضیح داد. این دستورالعمل با استفاده ازنتایج 8 چک لیستی که در حال حاضر درارزیابی های بیمارستان استفاده می شود، طراحی شده است.  واحدهای بالینی بیمارستان در فواصل زمانی تعیین شده ارزیابی و هر شش ماه پس ازجمع بندی نتایج ، بخش منتخب اعلام وتقدیر خواهد شد. 
مقرر شد این دستورالعمل توسط کارگروهی از خبرگان بررسی و ابزار سازی شده و گویه های آن وزن دهی شود. پس از تصویب نهایی دستورالعمل نهایی برای اجرا به واحد های ذیربط ابلاغ گردد.
 خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 4569
به روز رسانی : چهارشنبه 6 تير 1397 - ساعت 13:14
ایجاد : سه شنبه 5 تير 1397 - ساعت 11:03 2018-6-27 13:14:04