به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی،کمیته اورژانس این مرکز روز شنبه  2تیر 1397با حضور دکتر مهدی صنعتکار، قائم مقام ریاست و معاون درمان و دکتر سید علی طباطبائی، رییس بخش اورژانس تشکیل جلسه داد.
در این جلسه ابتدا خط مشی، دستورالعمل و روش های اجرائی بازنگری شد سپس نامه ارسالی معاونت درمان دانشگاه در خصوص پذیرش مصدومین حوادث ترافیکی و وجود بیمه نامه شخص ثالث و نامه مدیر پرستاری بیمارستان در مورد مغایرت کدهای ثبت شده اعمال جراحی اورژانس در سامانه های HIS, MCMC بیمارستان قرائت و در مورد آن بحث شد.
در ادامه دو موضوع تاخیر در جراحی بیماران اورژانس ویزیت شده و بستری سرریز بیماران بخش اورزانس در بخش های دیگر و مشکلات ایجاد شده مطرح و راهکارهای اجرائی پیشنهاد شد.
در انتهای جلسه نیز فرم الکترونیک تریاژ که توسط واحد IT بیمارستان طراحی شده است، به نمایش درآمد و نحوه ثبت آن توضیح داده شد. اعضای کمیته نیز نظرات خود را در این خصوص اعلام کردند. 
مقرر شد: 
لیست اقدامات جراحی اورژانس تهیه و به اتاق عمل اورژانس و واحد درآمد ارسال شود.
بیمارانی که نیاز به اقدام فوری دارند مثل موارد اندوفتالمیت ، VRAO و CRAO فورا به اتاق عمل ارجاع و سایر مراحل پذیرش بیمار بعدا انجام شود. 
برای تامین زیر ساخت های سخت افزاری مورد نیاز استفاده از فرم تریاژ وپرونده الکترونیک جلسه دیگری برگزار شود.
خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 4538
به روز رسانی : شنبه 2 تير 1397 - ساعت 11:40
ایجاد : شنبه 2 تير 1397 - ساعت 10:47 2018-6-23 11:40:25