گالري عکس

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، در بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش های آرمان و امید این بیمارستان  که با حضور سعید مرادی،مدیر و سایر اعضای تیم روز دوشنبه 28خرداد1397 انجام شد، مخاطرات شناسایی شده در ارزیابی با چک لیست، بررسی و پیشنهادات سرپرستاران دو بخش برای رفع مشکلات موجود جمع آوری شد.

برخی از مشکلات عنوان شده در این بازدید عبارت بود از: عدم اتصال زنگ احضار پرستار سرویس های بهداشتی به سیستم مرکزی، نصب پارتیشن در اتاق معاینه برای حفظ حریم خصوصی بیماران، نامناسب بودن ارتفاع کپسولهای آتشنشانی، عدم تناسب ملافه با تعداد بیماران، تهویه نامناسب هوا در قسمت انکولوژی، عدم حضور پزشک انکولوژیست در بخش

خبرو عکس : امیدوار

 

شماره مطلب : 4444
به روز رسانی : سه شنبه 29 خرداد 1397 - ساعت 11:54
ایجاد : دوشنبه 28 خرداد 1397 - ساعت 12:57 2018-6-19 11:54:11